Kế Hoạch Sử Dụng Đất Quận Nam Từ Liêm 2023, Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2023 Quận Nam Từ Liêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 1329/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 QUẬN phái mạnh TỪLIÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ nguyên tắc Đất đai ngày 29 tháng11 năm 2013; luật pháp Quy hoạch ngày 24 mon 11 năm 2017; phương tiện sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của 37 điều khoản có liên quan đến quy hoạch ngày 15 mon 6 năm 2018;

Căn cứ quyết nghị số751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội giảithích một số điều của điều khoản Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày thứ 7 tháng 5 năm 2019 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số trong những điều của
Luật Quy hoạch; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số nghị định quy định chi tiết thi hành giải pháp Đất đai;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Kế hoạch sử dụng đất quận nam từ liêm 2023

a. Phân bổdiện tích những loại đất trong những năm 2023

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích s (ha)

Cơ cấu %

I

Loại đất

3.216,92

1

Đất nông nghiệp

NNP

194,42

6,04

Trong đó:

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

0,05

0,00

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

0,05

0,00

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

119,83

3,73

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

19,48

0,61

1.4

Đất rừng chống hộ

RPH

-

-

1.5

Đất rừng quánh dụng

RDD

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

Trong đó: đất bao gồm rừng thêm vào là rừng từ bỏ nhiên

RSN

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

49,66

1,54

1.8

Đất làm cho muối

LMU

-

-

1.9

Đất nông nghiệp trồng trọt khác

NKH

5,40

0,17

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.022,50

93,96

Trong đó:

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

136,32

4,24

2.2

Đất an ninh

CAN

38,39

1,19

2.3

Đất khu vực công nghiệp

SKK

-

-

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

17,50

0,54

2.5

Đất yêu mến mại, dịch vụ

TMD

92,40

2,87

2.6

Đất các đại lý sản xuất phi nông nghiệp

SKC

49,89

1,55

2.7

Đất áp dụng cho vận động khoáng sản

SKS

-

-

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, có tác dụng đồ gốm

SKX

0,31

0,01

2.9

Đất phát triển hạ tầng cung cấp quốc gia, cấp cho tỉnh, cấp cho huyện, cấp cho xã

DHT

1.239,72

38,54

Trong đó:

-

-

-

Đất giao thông

DGT

791,62

24,61

-

Đất thủy lợi

DTL

27,43

0,85

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

29,96

0,93

-

Đất xây dựng đại lý y tế

DYT

15,47

0,48

-

Đất desgin cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

127,54

3,96

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

152,22

4,73

-

Đất dự án công trình năng lượng

DNL

3,12

0,10

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

13,69

0,43

-

Đất tạo kho dự trữ quốc gia

DKG

-

-

-

Đất có di tích lịch sử dân tộc - văn hóa

DDT

0,88

0,03

-

Đất bãi thải, xử trí chất thải

DRA

4,93

0,15

-

Đất cửa hàng tôn giáo

TON

12,88

0,40

-

Đất có tác dụng nghĩa trang, đơn vị tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

41,66

1,29

-

Đất xây dựng cửa hàng khoa học tập công nghệ

DKH

0,96

0,03

-

Đất xây dừng cơ sở thương mại & dịch vụ xã hội

DXH

8,81

0,27

-

Đất chợ

DCH

8,54

0,27

2.10

Đất danh lam chiến thắng cảnh

DDL

-

-

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,91

0,03

2.12

Đất khu vui chơi, vui chơi công cộng

DKV

98,47

3,06

2.13

Đất sinh sống tại nông thôn

ONT

-

-

2.14

Đất sinh hoạt tại đô thị

ODT

1.114,04

34,63

2.15

Đất xây cất trụ sở cơ quan

TSC

53,76

1,67

2.16

Đất desgin trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2,47

0.08

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

2.18

Đất tín ngưỡng

TIN

10,75

0,33

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

51,42

1,60

2.20

Đất có mặt nước siêng dùng

MNC

53,46

1,66

2.21

Đất phi nông nghiệp trồng trọt khác

PNK

22,46

0,70

3

Đất không sử dụng

CSD

-

-

b. Kế hoạchthu hồi các loại đất năm 2023

STT

Chỉ tiêu áp dụng đất

Tổng diện tích

1

Đất nông nghiệp

NNP

574,54

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

LUA

107,87

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

107,87

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

411,58

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

53,60

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1,49

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,87

Trong đó:

2.1

Đất nghỉ ngơi tại đô thị

ODT

0,30

2.2

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

0,57

c. Kế hoạchchuyển mục tiêu sử dụng đất năm 2023

STT

Chỉ tiêu áp dụng đất

Tổng diện tích

1

Đất nông nghiệp chuyển lịch sự phi nông nghiệp

NNP/PNN

574,54

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

107,87

Trong đó: Đất chăm trồng lúa nước

LUC/PNN

107,87

1.2

Đất trồng cây thường niên khác

HNK/PNN

411,58

1.3

Đất trồng cây thọ năm

CLN/PNN

53,60

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

1,49

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

-

3

Đất phi nông nghiệp chưa phải là khu đất ở gửi sang đất ở

PKO/OCT

-

d. Danh mụccác Công trình, dự án:

Danh mục những công trình, dự án nằmtrong kế hoạch áp dụng đất năm 2023 kèm theo (128 dự án công trình với tổng diện tích s là665,3 ha).

2. Trong thời điểm thực hiện, ủy ban nhân dân quận Nam
Từ Liêm có trách nhiệm rà soát, tiến công giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kếhoạch thực hiện đất năm 2023, trường đúng theo trong năm tiến hành kế hoạch, phân phát sinhcác công trình, dự án công trình đủ cửa hàng pháp lý, năng lực thực hiện, ủy ban nhân dân quận nam Từ
Liêm tổng hợp, báo cáo Sở tài nguyên và môi trường thiên nhiên trình ubnd Thành phố phê duyệtbổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 2. Căn cứ
Điều 1 quyết định này, ubnd Thành phố giao:

1. Ubnd quận phái mạnh Từ Liêm:

a) tổ chức triển khai công bố, công khai kế hoạchsử dụng đất theo đúng quy định của lao lý về khu đất đai.

b) triển khai thu hồi đất theo như đúng kếhoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) phụ trách về điều kiện, quymô, diện tích s và sự cân xứng với quy hướng đô thị, quy hướng có liên quan đến từngvị trí thửa đất đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao tiếp giáp trong cùngmột thửa đất đã cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất sang đất ở bảo đảm an toàn đúngquy định.

d) tổ chức triển khai kiểm tra thực hiện kế hoạchsử dụng đất; phát hiện và xử trí kịp thời những trường hợp phạm luật kế hoạch sử dụngđất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai kế hoạch thực hiện đất đảmbảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

đ) bằng vận xác định những nguồn vốn đểthực hiện tại Kế hoạch thực hiện đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch thực hiện đất.

Xem thêm: Bán nhà đất hà nội 2 3 tỷ đến 3 tỷ, bán nhà riêng tại hà nội, giá: 2

e) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụngđất, chặt chẽ, bảo vệ các chỉ tiêu sử dụng đất đang được ubnd Thành phố phê duyệt;

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) tiến hành thu hồi đất, giao đất,cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch thực hiện đất vẫn đượcphê duyệt;

b) tổ chức triển khai kiểm tra việc tiến hành kếhoạch sử dụng đất; thường xuyên xuyên update các công trình, dự án (đủ điều kiện)trình ubnd Thành phố phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất mặt hàng nămtheo quy định.

Điều 3. Quyếtđịnh này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày ký. Chánh Văn phòng ubnd Thành phố; Giám đốccác Sở, ban, ngành của Thành phố; chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nam Từ Liêm vàcác tổ chức, cá thể có liên quan phụ trách thi hành ra quyết định này./.

khu vực nhận: - Như Điều 3; - cỗ Tài nguyên và Môi trường; - TT Thành ủy; - TT HĐND TP; - UB MTTQ TP; - công ty tịch, các PCT ubnd TP; - VPUB: PCVP, P.ĐT; - giữ VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Trọng Đông

DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN vào KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTNĂM 2023 QUẬN phái nam TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI(Kèm theo đưa ra quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2023 của ủy ban nhân dân Thànhphố)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích áp dụng đất (Mã

Đơn vị, tổ chức đăng ký

Diện tích (ha)

Trong kia diện tích

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

A

I

Các dự án công trình nằm trong Biểu 1A

I.1

Các dự án công trình chuyển tiếp từ năm 2022 thanh lịch năm 2023

1

Xây dựng tuyến phố để khớp nối hạ tầng chuyên môn khu cư dân tổ dân phố 13 tới con đường K2 sang trọng tổ dân phố 15, phường ước Diễn

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.6

0.6

Nam từ Liêm

Cầu Diễn

2

Dự án xây dựng cầu qua Sông Nhuệ trên tuyến phố Dịch Vọng - Phú Mỹ - cầu Diễn và đường nối ra Quốc lộ 32

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGTTP Hà Nội

2.4

2.4

Nam tự Liêm

Cầu Diễn, Xuân Phương

3

Đầu bốn xây dựng đoạn tuyến đường nối từ cầu Mỗ Lao, quận Hà Đông cho đường 70, quận phái mạnh Từ Liêm

DGT

Ban QLDA ĐTXD công trình xây dựng giao thông TP Hà Nội

15.2

15.2

Nam tự Liêm

Đại Mỗ

4

Cải tạo, không ngừng mở rộng tuyến đường từ trụ sở ubnd phường Đại Mỗ đi đường 70 kéo dài.

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.5

0.02

Nam tự Liêm

Đại Mỗ

5

Xây dựng trung học cơ sở Đại Mỗ 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

1.9

0.016

0.016

Nam trường đoản cú Liêm

Đại Mỗ

6

Xây dựng tuyến đường từ đường Tố Hữu mang đến đường 70 kéo dãn dài (đoạn từ xóm Vạn Phúc, quận Hà Đông cho TDP Tháp, phường Đại Mỗ)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

6.3

0.033

Nam trường đoản cú Liêm

Đại Mỗ

7

Cải tạo, mở rộng tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đến 70 (đoạn qua vị trí mong Đôi, phường Đại Mỗ)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

3.0

0.5

Nam từ bỏ Liêm

Đại Mỗ, Phú Đô

8

Dự án xây dựng dự án công trình cầu cưng cửng Kiên

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

0.5

0.45

Nam từ bỏ Liêm

Đại Mỗ, Trung Văn

9

Xây dựng mặt đường nối từ con đường Đỗ Đức Dục đi con đường Mễ Trì

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

2.9

0.87

Nam tự Liêm

Mễ Trì

10

Xây dựng tuyến đường Lương nắm Vinh (đoạn từ nút giao đường hồ Mễ Trì mang đến đường Tố Hữu)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

1.3

1.3

Nam trường đoản cú Liêm

Mễ Trì, Trung Văn

11

Trung vai trung phong Doping cùng Y học thể thao

DYT

Trung vai trung phong Doping Y học và thể thao

0.83

0.06

0.06

Nam từ Liêm

Mỹ Đình 1

12

Xây dựng tuyến phố vào quần thể đấu giá bán ĐG1 phường Mỹ Đình 2

DGT

TT phát triển QĐ quận nam giới Từ Liêm

0.27

0.05

Nam trường đoản cú Liêm

Mỹ Đình 2

13

Xây dựng cùng đấu nối HTKT ô khu đất E2 khu city mới cầu giấy (tuyến 1 và tuyến 3)

DGT

Ban QLDA quận cầu Giấy

0.05

0.05

Nam từ Liêm

Mỹ Đình 1

14

Xây dựng tuyến phố từ mặt đường Phạm Hùng đi mặt đường Lê Đức Thọ

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

11.0

0.7

Nam từ Liêm

Mỹ Đình 2 , Mỹ Đình 1

15

Xây dựng tuyến phố từ Trung trung tâm thể thao quân đội cỗ quốc phòng đến Khu bảo tàng quân sự nước ta (bao bao gồm cầu qua Sông Nhuệ)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

2.3

2.3

Nam từ bỏ Liêm

Phú Đô, Đại Mỗ

16

Xây dựng tuyến đường từ con đường Vũ Quỳnh đến đường Lê Đức lâu - Phạm Hùng (đoạn sau khu vực Trung trung khu thể thao dưới nước)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

7.33

0.49

Nam từ Liêm

Phú Đô, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2

17

Xây dựng tuyến đường từ trạm bơm ước Ngà qua đường 70 cho đến khi xong địa phận quận nam giới Từ Liêm (tuyến đường ven sông mong Ngà)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

19.78

0.96

3.32

Nam từ bỏ Liêm

Tây Mỗ

18

Xây dựng tuyến đường từ trạm bơm mong Ngà đến Đại Lộ Thăng Long

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

3.60

3.60

Nam từ Liêm

Tây Mỗ, Đại Mỗ

19

Xây dựng đường từ đường Tố Hữu đến khu nhà ở Trung Văn và đến nút giao thông đường Lương chũm Vinh đường hồ Mễ Trì, quận nam giới Từ Liêm

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

2.11

1.92

Nam từ Liêm

Trung Văn, Mễ Trì

20

Xây dựng chợ dân sinh phường Xuân Phương

DCH

Ban QLDA ĐTXD quận

0.62

0.06

Nam tự Liêm

Xuân Phương

21

Xây dựng tuyến phố từ Khu city Xuân Phương mang đến tổ dân phố số 4 đi ra đường Phương Canh, phường Xuân Phương

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.80

0.50

Nam từ bỏ Liêm

Xuân Phương

22

Xây dựng tuyến đường nối từ trường thcs Nam trường đoản cú Liêm đi Quốc Lộ 32 (đoạn không còn địa phận quận phái mạnh Từ Liêm)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

4.35

0.38

Nam từ bỏ Liêm

Xuân Phương, Phương Canh

23

Xây dựng tuyến phố vào ngôi trường Đại học Ngoại Ngữ

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

1.21

1.21

Nam tự Liêm

phường Trung Văn

24

Xây dựng nhà văn hóa truyền thống TDP số 3, phường Phương Canh

DSH

Ban QLDA ĐTXD quận

0.37

0.33

Nam từ Liêm

Phương Canh

25

Tu xẻ tôn tạo di tích đình Đại Mỗ

TIN

Ban QLDA ĐTXD quận

0.87

0.03

Nam từ bỏ Liêm

Đại Mỗ

26

Xây dựng Trung tâm văn hóa truyền thống thể thao phường Đại Mỗ

DTT

Ban QLDA ĐTXD quận

1.62

0.23

0.23

Nam từ bỏ Liêm

Đại Mỗ

27

Xây dựng HTKT cụm công trình xây dựng XH phường Mễ Trì (gồm: Trung trung khu VHTT, trường mầm non, công an, khu đất XD những công trình giao hàng sinh hoạt văn hóa, cộng đồng, khu cây xanh, sảnh TDTT giao hàng cư dân khu vực)

DTT

Ban QLDA ĐTXD quận

1.75

1.75

Nam tự Liêm

Mễ Trì

28

Xây dựng tuyến phố từ đường Vũ Quỳnh kéo dãn đến dự án công trình C46

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.42

0.20

Nam trường đoản cú Liêm

Mỹ Đình 1

29

Xây dựng nhà văn hóa truyền thống TDP số 1, 6 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì

DSH

Ban QLDA ĐTXD quận

0.44

0.44

Nam từ bỏ Liêm

Mễ Trì

30

Dự án Trung tâm cung ứng phim truyền hình

DSK

Đài truyền họa Việt Nam

2.40

1.92

Nam tự Liêm

Mễ Trì, Trung Văn

31

Dự án XD dựng 1 phần tuyến đường 70 (đoạn từ mong Ngà cho đến khi kết thúc ranh giới dự án Làng giáo dục và đào tạo Quốc tế) và đường phủ quanh Làng giáo dục đào tạo Quốc tế

DGT

Ban QLDA DDTXD dự án công trình GT TP Hà Nội

6.64

0.67

Nam tự Liêm

Tây Mỗ, Xuân Phương

32

Nâng cấp, không ngừng mở rộng đường 70 (đoạn từ mặt đường Trần Hữu Dực kéo dãn dài đi con đường 32), quận phái nam Từ Liêm

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

4.24

0.30

Nam trường đoản cú Liêm

Phương Canh

33

Công viên, sân vườn hoa phục vụ tác dụng công cùng tại khu đất nền nông nghiệp xen kẽ giáp đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận nam giới Từ Liêm (Xây dựng điểm vui chơi ngoài trời phối kết hợp vườn hoa, cây cỏ tại khu vực đất xen kẹt phường Mỹ Đình 2)

DVH

Ban QLDA ĐTXD quận

0.23

0.23

Nam từ Liêm

Mỹ Đình 2

34

Xây dựng hạ tầng chuyên môn tổ dân phố số 6 phường Phú Đô

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.49

0.49

Nam trường đoản cú Liêm

Phú Đô

35

Cải tạo, không ngừng mở rộng đường Nguyễn Đổng bỏ ra và con đường từ khu vực Liên Cơ qua con đường Nguyễn Đổng chi đến quần thể đô thị thành phố Xanh, quận nam Từ Liêm

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.95

0.95

Nam trường đoản cú Liêm

Cầu Diễn

36

Xây dựng tuyến đường Mễ Trì Hạ kéo dài đến con đường Đỗ Đức Dục

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.46

0.46

Nam tự Liêm

Mễ Trì

37

Cải tạo mở rộng đường từ khu vực tái định cư X1 ra dự án H56

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.4

0.4

Nam tự Liêm

Phú Đô

38

Xây dựng tuyến phố trục Tổ dân phố Tu Hoàng đi xuống đường 70, phường Phương Canh.

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

1.97

1.97

Nam trường đoản cú Liêm

Phương Canh

39

Xây dựng tuyến đường từ đường Trần Hữu Dực qua trung tâm chăm lo sức khỏe tín đồ cao tuổi Hoa Sen mang đến khu ĐG1 Phương Canh

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.7

0.7

Nam trường đoản cú Liêm

Phương Canh

40

Xây dựng điểm vui chơi giải trí trên địa phận phường Đại Mỗ

DKV

Ban QLDA ĐTXD quận

0.10

0.10

Nam tự Liêm

Phường Đại Mỗ

41

Xây dựng tuyến phố khớp nối HTKT từ con đường Tố Hữu đi ra đường Nguyễn Trãi (đoạn qua dự án khu Cổ ngựa - khu thành phố Mỗ Lao), quận nam giới Từ Liêm

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

3.2

3.2

Nam từ bỏ Liêm

Trung Văn

42

Cải tạo, mở rộng đường từ đường Nguyễn Cơ Thạch (ngõ 25) mang đến đường Lê Đức Thọ.

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.24

0.24

Nam tự Liêm

Q. Nam giới Từ Liêm; Q. ước Giấy

43

Xây dựng trường Tiểu học tập Đại Mỗ 3 (năm vào KĐT Vin Tây Mỗ - Đại Mỗ)

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

0.7759

0.77

0.7759

Nam từ bỏ Liêm

Đại Mỗ

44

Đầu tư, XD tuyến phố Lê quang Đạo kéo dài (đoạn tự Đại Lộ Thăng Long, Q. Phái mạnh Từ Liêm đến vị trí nhóc con giới với KĐT Dương Nội Q. Hà Đông)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

11.86

1.91

11.86

Nam từ Liêm

Đại Mỗ, Mễ Trì, Trung Văn

45

Cải tạo, thi công ngõ 390 mặt đường Phương Canh đoạn từ đường Phương Canh mang lại hồ Tam Tinh

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.075

0.075

Nam trường đoản cú Liêm

Phương Canh

46

Xây dựng điểm chơi nhởi TDP số 3 trước cửa ngõ đình Thị Cấm, p. Xuân Phương

DKV

Ban QLDA ĐTXD quận

0.50

0.50

Nam từ bỏ Liêm

Xuân Phương

47

Đầu tư, upgrade mở rộng mặt đường 70 (đoạn từ bỏ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận phái nam Từ Liêm)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

24.2

24.2

Nam tự Liêm

Xuân Phương, Phương Canh, Tây Mỗ, Đại Mỗ

48

Xây dựng trường thpt Mỹ Đình

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

0.97

0.97

Nam từ bỏ Liêm

Mỹ Đình 1

49

Cải tạo, xuất bản ngõ 66 phố Nguyễn Hoàng (đoạn từ phố Nguyễn Hoàng đến khi xong TTVH - TT phường Mỹ Đình 2)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.15

0.15

Nam từ Liêm

Mỹ Đình 2

I.2

Dự án đăng ký mới triển khai trong năm 2023

50

Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao phường Mễ Trì

DVH

Ban QLDA ĐTXD quận

0.311

0.311

Nam từ Liêm

Mễ Trì

51

Xây dựng bổ sung cập nhật phòng học trường thcs Nguyễn Quý Đức (giai đoạn 2)

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

0.1908

0.19

0.1908

Nam từ Liêm

Đại Mỗ

52

Xây dựng NVH TDP số 3 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận nam giới Từ Liêm, Hà Nội

DSH

Ban QLDA ĐTXD quận

0.15

0.15

Nam từ Liêm

Mỹ Đình 2

53

Xây dựng vườn cửa hoa khu vui chơi giải trí cộng đồng trước cửa Đình Tu Hoàng

DKV

Ban QLDA ĐTXD quận

0.90

0.90

Nam trường đoản cú Liêm

Phương Canh

54

Xây dựng vườn cửa hoa, khu vui chơi và giải trí cộng đồng trên Ao Gạch, Ao Dài, phường Xuân Phương

DKV

Ban QLDA ĐTXD quận

0.18

0.18

Nam từ Liêm

Xuân Phương

55

Xây dựng tuyến đường từ chợ Canh mang đến khu city Xuân Phương

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.9975

0.9975

Nam trường đoản cú Liêm

Xuân Phương, Phương Canh

56

Xây dựng HTKT khu di dân Tái định cư cho những hộ mái ấm gia đình do phải dịch chuyển để xây dựng không ngừng mở rộng đường láng Hòa Lạc (XI)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

1.06

0.37

Nam từ Liêm

Phú Đô

II

Các dự án nằm vào Biểu 1B

II.1

Các dự án công trình chuyển tiếp từ thời điểm năm 2022 quý phái năm 2023

II.2

Các dự án đăng cam kết mới thực hiện trong năm 2023

III

Các dự án nằm vào Biểu 1C

III.1

Các dự án công trình chuyển tiếp từ thời điểm năm 2022 sang năm 2023

57

Xây dựng HTKT khu vực đấu giá bán QSD xen kẹt ĐG 1 trên phường Phương Canh

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

2.2

0.1

Nam từ bỏ Liêm

Phương Canh

III.2

Các dự án công trình đăng cam kết mới thực hiện trong năm 2023

58

Dự án: Đầu bốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhằm đấu giá quyền áp dụng đất tại quanh vùng Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận nam giới Từ Liêm

ODT

Sở TNMT

37.7

37.7

Nam tự Liêm

Tây Mỗ

III

Các dự án nằm vào Biểu 2

III.1

Các dự án công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023

59

Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - vinhomes Park

ODT

Trung tâm cải cách và phát triển quỹ đất thành phố Hà Nội

198.7

46.5

Nam từ bỏ Liêm

Tây Mỗ - Đại Mỗ

60

Xây dựng new trạm biến chuyển áp 110k
V Dương Nội và nhánh rẽ

DNL

Tổng doanh nghiệp điện lực tp Hà Nội

0.0019

0.0019

Nam tự Liêm

Đại Mỗ

61

Làng giáo dục quốc tế (phần còn lại)

ODT

Công ty cổ phần Làng giáo dục thế giới Thiên Hương

27.64

0.09

0.09

Nam tự Liêm

Tây Mỗ, Xuân Phương

62

Khu nhà tập thể Tố Hữu (Rice thành phố Tố Hữu)

ODT

Công ty CP BIC Việt Nam

1.6

1.59

Nam từ Liêm

Mễ Trì, Trung Văn

63

Xây dựng new trạm 220/110 k
V Đại Mỗ với nhánh rẽ 220k
V

DNL

Ban QLDA lưới năng lượng điện HN

0.7

0.67

Nam tự Liêm

Tây Mỗ

64

Xây dựng khu đô thị new Phùng Khoang

ODT

LD CTCP ĐTXD đô thị; CT ĐTPT nhà Hn

27.1

0.79

Nam từ bỏ Liêm

Trung Văn, Mễ Trì

65

Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương

ODT

Công ty cp Tasco

38.20

1.16

Nam trường đoản cú Liêm

Xuân Phương

66

Dự án thành phố công nghệ xanh Hà Nội

ODT

57

57

Nam tự Liêm

Đại Mỗ

III.2

Các dự án đăng cam kết mới triển khai trong năm 2023

67

Xây dựng new Trạm 220/110k
V Thanh Xuân

DNL

Ban QLDA cải tiến và phát triển điện lực Hà Nội

0.34

0.34

Nam từ bỏ Liêm

Trung Văn

68

Xây dựng Khu công ty ở thương mại hỗn vừa lòng (dành một trong những phần để xuất bán cho cán bộ chiến sĩ thuộc viên cảnh sát khảo sát tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 - cỗ Công an)

ODT

Công ty cổ phần tập đoàn Bắc Hà

3.02

0.0347

Nam tự Liêm

Mỹ Đình 1

69

Xây dựng bắt đầu Trạm biến đổi áp 110k
V Tây Mỗ và nhánh rẽ

DNL

Ban QLDA cải tiến và phát triển điện lực Hà Nội

0.4

0.4

Nam trường đoản cú Liêm

Tây Mỗ

B

I

Các dự án chuyển tiếp từ thời điểm năm 2022 lịch sự năm 2023

70

Mở rộng trụ sở thao tác làm việc Viện công nghệ và technology - cỗ Công an tại quận phái nam Từ Liêm

CAN

Viện kỹ thuật và technology - bộ Công An

0.7

0.7

Nam trường đoản cú Liêm

Phương Canh

71

Đầu tứ xây dựng và mở rộng sở chỉ huy Tổng cục II trên phường Mỹ Đình 2 quận nam Từ Liêm

CQP

Tổng cục II BQP

1.18

0.45

Nam từ Liêm

Mỹ Đình 2

72

Xây dựng trung trung tâm chỉ huy, huấn luyện và những công trình bổ trợ của viên B61 (Dự án TS/61)

CAN

Tổng cục V - bộ Công An

2.64

0.75

Nam tự Liêm

Đại Mỗ

73

Dự án Xây dựng cỗ tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam

CQP

Bộ tư lệnh công an biển

7.91

0.74

Nam từ Liêm

Tây Mỗ

74

Công viên CV1 khu đô thị cg cầu giấy (phần diện tích s 1.364,1 m2 giao GPMB ngã sung)

DVH

CT TNHH khu vui chơi công viên trung tâm: CT CP ĐT PT KĐT sài Đồng

0.14

Nam từ bỏ Liêm

Phường Mỹ Đình 2

75

Trụ sở làm cho việc, thương mại dịch vụ và văn phòng đến thuê

TMD

Công ty CP Viễn thông Hà Nội

0.42

Nam từ bỏ Liêm

Mễ Trì

76

Dự án chi tiêu XD tuyến đường giáp dự án công trình Tổ hợp dự án công trình DVTM và nhà ở văn phòng phối kết hợp lưu trú cùng nhóm công ty trẻ Vinhomes

DGT

Cty trách nhiệm hữu hạn Metropolis Hà Nội

0.23

Nam tự Liêm

Mễ Trì

77

Dự án đấu giá bán quyền thực hiện đất với tài sản gắn liền với khu đất tại phường Mễ Trì, quận nam giới Từ Liêm

ODT

Trung tâm PTQĐ-Sở TNMT HN

0.98

Nam từ Liêm

Mễ Trì

78

Khu tái định cư Đồng Me phường Mễ Trì

ODT

UBND quận phái mạnh Từ Liêm

0.02

Nam từ Liêm

Mễ Trì

79

Khu tái định cư 1,9 ha

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.06

Nam từ bỏ Liêm

Mỹ Đình 1

80

Khu tái định cư trên ô khu đất 7.3&8.1 (khu đấu giá)

ODT

TTPTQĐ

0.46

Nam từ bỏ Liêm

Mỹ Đình 2

81

Khu tái định cư 3.6ha, phường Phương Canh, quận phái mạnh Từ Liêm

ODT

Trung trung ương PTQĐ quận Bắc trường đoản cú Liêm

1.2

Nam từ bỏ Liêm

Phương Canh

82

Khu tái định cư không ngừng mở rộng Xuân Phương, phường Phương Canh, quận nam Từ Liêm (phục vụ giao đất tái định cư)

ODT

Trung trọng điểm PTQĐ quận Bắc từ bỏ Liêm

2

Nam trường đoản cú Liêm

Phương Canh

83

Dự án chợ dân sinh phường Tây Mỗ

DCH

Ban QLDA ĐTXD quận

0.4

Nam từ Liêm

Tây Mỗ

84

Trụ sở đồn công an phường Tây Mỗ

CAN

Ban QLDA ĐTXD các công trình VH-XH TP

0.1

Nam trường đoản cú Liêm

Tây Mỗ

85

Khu tái định cư TT1B+TT2B

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.2

Nam từ bỏ Liêm

Trung Văn

86

Khu tái định cư DD1 Xuân Phương

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.8

Nam từ bỏ Liêm

Xuân Phương

87

Xây dựng trường mầm non Phương Canh 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

0.36

Nam tự Liêm

Phương Canh

88

Xây dựng Trường thcs Tây Mỗ 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

1.07

Nam tự Liêm

Tây Mỗ

89

Xây dựng trường mầm non phường Mỹ Đình 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

0.49

Nam tự Liêm

Mỹ Đình 2

90

Xây dựng Trường thiếu nhi HIMS trên ô đất cam kết hiệu NT thuộc dự án Khu nhà tại Trung Văn

DGD

0.4

Nam tự Liêm

Trung Văn

91

Trung trung ương thể thao quân team - khu phối hợp thể thao quốc gia

CQP

TTPT Quỹ đất quận nam giới Từ Liêm

10.95

Nam tự Liêm

Phú Đô; Mỹ Đình 1

92

Tòa nhà căn hộ chung cư cao cấp cao tầng F361 Phùng Khoang

ODT

Công ty CP TV, ĐT với XD hương Giang

0.43

Nam từ Liêm

Trung Văn

93

Nhóm nhà tại Đông Nam mặt đường Tố Hữu

ODT

Công ty CP Đầu tư và XD số 4

5.34

Nam từ bỏ Liêm

Trung Văn

94

Đầu tứ xây dựng khu nhà tại cho cán bộ đồng chí Cục Cơ Yếu bộ Công An phối kết hợp nghiệp vụ bình an tại Tây Mỗ.

ODT

Trung trung tâm PTQĐ Quận

0.41

Nam tự Liêm

Tây Mỗ

95

Xây dựng HTKT đấu giá QSDĐ tại thôn Xuân Phương (nay là phường Xuân Phương) (Lô đất TT6 ship hàng tái định cư)

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

11.84

Nam trường đoản cú Liêm

Xuân Phương

96

Xây dựng trường mần nin thiếu nhi Tây Mỗ 3 (nằm trong KĐT Vin Tây Mỗ - Đại Mỗ)

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

0.72

Nam từ bỏ Liêm

Tây Mỗ

97

Xây dựng ngôi trường Tiểu học tập Tây Mỗ 3 (nằm vào KĐT Vin Tây Mỗ - Đại Mỗ)

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

1.16

Nam từ Liêm

Tây Mỗ

98

Trung tâm chỉ đạo tác chiến và nhà ở cho chỉ đạo chỉ huy, cán bộ đồng chí cục B32 (Tổng cục V - bộ công an)

CAN

4.96

Nam trường đoản cú Liêm

Đại Mỗ

99

Xây dựng bên văn hoá tổ dân phố số 1 - Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2

DSH

Ban QLDA ĐTXD quận

0.11

Nam tự Liêm

Mỹ Đình 2

100

Kho lưu trữ bảo hiểm của trung ương Đảng

DTS

Trung tâm cải tiến và phát triển quỹ đất thành phố

3.3

Nam tự Liêm

Đại Mỗ

101

Dự án tổ hợp trung trung tâm thương mại, văn phòng công sở và nhà tại - MIC TOWER

ODT

Công ty CP Đầu bốn MIC

2.53

Nam tự Liêm

Trung Văn, Mễ Trì

102

Dự án XD dự án công trình HTKT và nhà tại trên diện tích s 14,5 ha tại Khu công dụng đô thị tây nam đường 70, phường Đại Mỗ, quận phái mạnh Từ Liêm

ODT

Công ty cổ phần thương mại Ngôi đơn vị mới

14.5

Nam trường đoản cú Liêm

Đại Mỗ

103

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu giãn dân Xuân Phương tại phường Phương Canh, quận nam giới Từ Liêm

ODT

UBND phường Phương Canh

1.40

Nam từ bỏ Liêm

Phương Canh

104

Xây dựng Trường trung học cơ sở Tây Mỗ 3

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

0.76

Tây Mỗ

105

Tòa nhà hỗn hợp văn phú Complex

ODT

Hình thức nhận cn QSD khu đất theo Điều 73 phép tắc Đất đai 2013

2.27

Nam từ Liêm

Mỹ Đình 2

106

Xây dựng trường tè học, thcs cơ sở tư thục Lê Quý Đôn

DGD

Hình thức nhận cn QSD khu đất theo Điều 73 nguyên lý Đất đai 2013

2.73

Nam từ bỏ Liêm

Phương Canh

107

Xây dựng trường thiếu nhi tư thục Việt Pháp

DGD

Hình thức nhận công nhân QSD đất theo Điều 73 pháp luật Đất đai 2013

0.61

Nam từ bỏ Liêm

Phương Canh

108

Dự án đầu tư chi tiêu xây dựng khu dịch vụ, thương mại dịch vụ và quan tâm sức khỏe xã hội EMICO tại phường Mễ Trì, quận phái nam Từ Liêm

TMD

Hình thức nhận cn QSD khu đất theo Điều 73 chế độ Đất đai 2013

1.18

Nam từ bỏ Liêm

Mễ Trì

109

Tòa nhà hỗn hợp - trụ sở doanh nghiệp tại ô đất cam kết hiệu D14, khu đô thị cầu Giấy

TMD

Hình thức nhận công nhân QSD đất theo Điều 73 điều khoản Đất đai 2013

0.53

Nam từ bỏ Liêm

Mỹ Đình 2

110

Trường học nước ngoài Detech

DGD

Hình thức nhận công nhân QSD khu đất theo Điều 73 khí cụ Đất đai 2013

0.72

Nam từ bỏ Liêm

Đại Mỗ

111

Phòng khám đa khoa với khu chăm sóc sức khỏe xã hội Detech

DYT

Hình thức nhận cn QSD đất theo Điều 73 luật Đất đai 2013

1.19

Nam từ bỏ Liêm

Đại Mỗ

112

Trung tâm giới thiệu technology xanh

TMD

Hình thức nhận công nhân QSD khu đất theo Điều 73 giải pháp Đất đai 2013

0.56

Nam từ bỏ Liêm

Mễ Trì

113

Dự án xây đắp hạ tầng xóm hội và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thuộc khu tính năng đô thị tây nam đường 70, phường Đại Mỗ.

DGT

Hình thức nhận cn QSD đất theo Điều 73 điều khoản Đất đai 2013

4.28

Nam từ Liêm

Đại Mỗ

114

Dự án chi tiêu khu nhà ở và dịch vụ

ODT

Hình thức nhận công nhân QSD đất theo Điều 73 pháp luật Đất đai 2013

1.70

Nam trường đoản cú Liêm

Phương Canh