Kế Hoạch Sử Dụng Đất Quận Bắc Từ Liêm, Quyết Định 228/Qđ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 3138/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 QUẬN BẮC TỪLIÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ phương tiện Đất đai năm trước đó vàcác Nghị định của chính phủ nước nhà về việc hướng dẫn thi hành cách thức Đất đai năm 2013;

Chính đậy về sửa đổi bổ sung cập nhật một số nghị định quy định kỹ thuật việc lập, điềuchỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét kiến nghị của Sở khoáng sản và
Môi trường tại Tờ trình số 6201/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 23 tháng 8 năm 2022.

Bạn đang xem: Kế hoạch sử dụng đất quận bắc từ liêm

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đưa ra khỏi Kế hoạch áp dụng đấtnăm 2022 quận Bắc trường đoản cú Liêm: 0 dự án;

2. Điều chỉnh, bổ sung cập nhật danh mục Kế hoạchsử dụng khu đất năm 2022 quận Bắc trường đoản cú Liêm là: 27 dự án, với diện tích 54,19ha. (Danhmục kèm theo);

3. Điều chỉnh diện tích các loại đấtphân bổ trong những năm 2022, thay thể:

a. Phân chia diện tích các loại đấttrong năm 2022

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng diện tích tự nhiên

4,534.84

1

Đất nông nghiệp

NNP

635.05

1.1

Đất trồng lúa

LUA

27.94

Trong đó: đất chăm trồng lúa nước

LUC

27.94

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

386.80

1.3

Đất trồng cây thọ năm

CLN

174.35

1.4

Đất rừng chống hộ

RPH

0.00

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

0.00

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

0.00

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

2.82

1.8

Đất làm cho muối

LMU

0.00

1.9

Đất nntt khác

NKH

43.14

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3,788.92

2.1

Đất quốc phòng

CQP

71.00

2.2

Đất an ninh

CAN

38.07

2.3

Đất khu vực công nghiệp

SKK

30.12

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

0.00

2.5

Đất nhiều công nghiệp

SKN

25.67

2.6

Đất yêu quý mại, dịch vụ

TMD

150.56

2.7

Đất đại lý sản xuất phi nông nghiệp

SKC

150.46

2.8

Đất thực hiện cho vận động khoáng sản

SKS

35.46

2.9

Đất cải tiến và phát triển hạ tầng, cung cấp quốc gia, cấp cho tỉnh, cấp cho huyện, cung cấp xã

DHT

1,473.77

2.10

Đất tất cả di tích lịch sử - văn hóa

DDT

9.88

2.11

Đất danh lam chiến hạ cảnh

DDL

0.00

2.12

Đất bãi thải, xử trí chất thải

DRA

0.36

2.13

Đất làm việc tại nông thôn

ONT

0.00

2.14

Đất sống tại đô thị

ODT

1,051.63

2.15

Đất kiến thiết trụ sở cơ quan

TSC

23.80

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

15.10

2.17

Đất xây dựng cửa hàng ngoại giao

DNG

9.72

2.18

Đất cửa hàng tôn giáo

TON

10.85

2.19

Đất làm cho nghĩa trang, nghĩa địa, bên tang lễ, đơn vị hỏa táng

NTD

50.86

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, có tác dụng đồ gốm

SKX

53.52

2.21

Đất sinh hoạt cùng đồng

DSH

0.00

2.22

Đất quần thể vui chơi, vui chơi công cộng

DKV

37.74

2.23

Đất các đại lý tín ngưỡng

TIN

13.10

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

441.34

2.25

Đất có mặt nước chăm dùng

MNC

92.94

2.26

Đất phi nông nghiệp trồng trọt khác

PNK

2.96

3

Đất chưa sử dụng

CSD

110.87

4

Đất khu technology cao*

KCN

5

Đất khu tởm tế*

KKT

6

Đất đô thị*

KDT

b. Kế hoạch tịch thu đất bửa sungnăm 2022

Đơn vịtính (ha)

STT

Loại đất

Tổng diện tích s đất

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp

NNP

32,52

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0

-

Đất sống tại đô thị

ODT

0

3

Đất không sử dụng

CSD

0

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký. Chánh
Văn phòng ubnd Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; chủ tịch Ủyban nhân dân quận Bắc từ Liêm và những tổ chức, cá nhân có tương quan chịu tráchnhiệm thi hành đưa ra quyết định này./.

địa điểm nhận: - Như Điều 2; - bộ Tài nguyên cùng Môi trường; - TT Thành ủy; - TT HĐND TP; - UB MTTQ TP; - chủ tịch, những PCT ủy ban nhân dân TP; - VPUB: PCVP tảo Ngọc Trang, P.TNMT; - giữ VT.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Trọng Đông

DANH MỤC

STT

Danh mục công trình, dự án

Mục đích áp dụng đất (Mã loại đất)

quan, tổ chức.

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý của dự án

Ghi chú

Đất trồng lúa

Thu hồi

Địa danh quận

Địa danh phường

A

I

Các dự án điều chỉnh giảm trong thời hạn 2022

II

Các dự án Biểu 2A

1

Xây dựng tuyến phố từ quần thể công nghiệp nam thăng long đi vành đai 4

DGT

Ban cai quản dự án quận Bắc từ Liêm

21,70

0,0281

Bắc từ Liêm

Thượng Cát, Tây Tựu cùng Minh Khai

2

Xây dựng tuyến phố từ mặt đường 32-23 đi mặt đường Phúc Minh (qua trường mần nin thiếu nhi Văn Tri) TDP Nguyên Xa, Văn Trì, minh khai (nay đổi tên: Xây dựng tuyến phố từ con đường 70 quy hoạch đi đường Phú Minh (qua trường mầm non Minh Khai) quận Bắc từ bỏ Liêm)

DGT

Ban quản lý dự án quận Bắc tự Liêm

20,15

20,15

Bắc tự Liêm

Minh Khai

III

Các dự án Biểu 3

3

Xây dựng xí nghiệp nước mặt sông Hồng và các tuyến ống

SKC

Cty cp nước mặt sông Hồng

0,15

0,15

Bắc từ Liêm

Thượng Cát, Tây Tựu, Minh Khai, Liên Mạc, Thụy Phương, Cổ Nhuế, Đông Ngạc

IV

Các dự án Biểu 4

4

Xây dựng điểm đỗ xe kết hợp dịch vụ hỗ trợ tại ô đất ký hiệu P01 ở trong phường Tây Tựu

DGT

Trung tâm phát triển quỹ khu đất quận Bắc tự Liêm

0,16

0

0,16

Bắc trường đoản cú Liêm

Tây Tựu

5

Xây dựng điểm đỗ xe kết hợp dịch vụ hỗ trợ tại ô đất ký kết hiệu P03 nằm trong phường Tây Tựu

DGT

Trung tâm cách tân và phát triển quỹ đất quận Bắc trường đoản cú Liêm

0,23

0

0,23

Bắc trường đoản cú Liêm

Tây Tựu

6

Xây dựng điểm đỗ xe phối kết hợp dịch vụ cung cấp tại ô đất ký hiệu P05 thuộc phường Tây Tựu

DGT

Trung tâm trở nên tân tiến quỹ đất quận Bắc tự Liêm

0,34

0

0,34

Bắc tự Liêm

Tây Tựu

7

Xây dựng điểm đỗ xe phối hợp dịch vụ cung ứng tại ô đất ký hiệu P06 thuộc phường Tây Tựu

DGT

Trung tâm cải tiến và phát triển quỹ đất quận Bắc từ bỏ Liêm

0,21

0

0,21

Bắc từ Liêm

Tây Tựu

8

Xây dựng điểm đỗ xe phối kết hợp dịch vụ cung cấp trong ô khu đất GS2-1 trực thuộc phường Minh Khai

DGT

Trung tâm trở nên tân tiến quỹ khu đất quận Bắc tự Liêm

0,16

0

0,16

Bắc từ Liêm

Minh Khai

9

Xây dựng điểm đỗ xe phối kết hợp dịch vụ cung ứng tại ô đất ký kết hiệu A3-ĐX8 trực thuộc phường Cổ Nhuế 2

DGT

Trung tâm cải tiến và phát triển quỹ khu đất quận Bắc từ bỏ Liêm

0,50

0

0,50

Bắc từ Liêm

Cổ Nhuế 2

10

Xây dựng điểm đỗ xe phối kết hợp dịch vụ hỗ trợ tại ô đất ký hiệu A1-ĐX1 thuộc phường Thụy Phương

DGT

Trung tâm cách tân và phát triển quỹ khu đất quận Bắc trường đoản cú Liêm

0,51

0

0,51

Bắc từ Liêm

Thụy Phương

11

Xây dựng điểm đỗ xe phối hợp dịch vụ cung cấp tại 6 đất ký hiệu A1-ĐX3 thuộc phường Đông Ngạc

DGT

Trung tâm trở nên tân tiến quỹ khu đất quận Bắc từ Liêm

0,20

0

0,20

Bắc từ bỏ Liêm

Đông Ngạc

12

Xây dựng điểm đỗ xe kết hợp dịch vụ cung ứng tại ô đất cam kết hiệu B1-DX1 thuộc phường Đông Ngạc

DGT

Trung tâm trở nên tân tiến quỹ đất quận Bắc từ bỏ Liêm

0,24

0

0,24

Bắc trường đoản cú Liêm

Đông Ngạc

13

Xây dựng điểm đỗ xe phối kết hợp dịch vụ hỗ trợ tại ô đất ký kết hiệu A2-ĐX4 trực thuộc phường Xuân Đỉnh

DGT

Trung tâm phát triển quỹ đất quận Bắc từ Liêm

0,33

0

0,33

Bắc trường đoản cú Liêm

Xuân Đỉnh

14

Xây dựng điểm đỗ xe phối kết hợp dịch vụ cung ứng tại ô đất cam kết hiệu A3-ĐX3 nằm trong phường Xuân Đỉnh

DGT

Trung tâm cải tiến và phát triển quỹ khu đất quận Bắc tự Liêm

0,05

0

0,05

Bắc trường đoản cú Liêm

Xuân Đỉnh

15

Xây dựng điểm đỗ xe phối hợp dịch vụ hỗ trợ tại ô đất ký hiệu A2-ĐX6 thuộc phường Đức Thắng

DGT

Trung tâm cải tiến và phát triển quỹ khu đất quận Bắc tự Liêm

0,16

0

0,16

Bắc từ Liêm

Đức Thắng

16

Xây dựng điểm đỗ xe phối kết hợp dịch vụ cung ứng tại ô đất ký kết hiệu A3-ĐX1 thuộc phường Đức Thắng

DGT

Trung tâm cách tân và phát triển quỹ khu đất quận Bắc tự Liêm

0,22

0

0,22

Bắc từ Liêm

Đức Thắng

17

Xây dựng điểm đỗ xe phối kết hợp dịch vụ cung ứng tại ô đất ký kết hiệu A3-ĐX4 ở trong phường Cổ Nhuế 2

DGT

Trung tâm cách tân và phát triển quỹ khu đất quận Bắc từ Liêm

0,35

0

0,35

Bắc từ Liêm

Cổ Nhuế 2

18

Xây dựng điểm đỗ xe phối hợp dịch vụ cung ứng tại ô đất ký hiệu D1-ĐX1 nằm trong phường Cổ Nhuế 1

DGT

Trung tâm cải tiến và phát triển quỹ đất quận Bắc trường đoản cú Liêm

0,18

0

0,18

Bắc từ bỏ Liêm

Cổ Nhuế 1

19

Xây dựng điểm đỗ xe phối kết hợp dịch vụ cung ứng tại ô đất cam kết hiệu D1-ĐX3 ở trong phường Cổ Nhuế 1

DGT

Trung tâm cách tân và phát triển quỹ đất quận Bắc trường đoản cú Liêm

0,07

0

0,07

Bắc từ Liêm

Cổ Nhuế 1

20

Xây dựng điểm đỗ xe kết hợp dịch vụ cung ứng tại ô đất ký kết hiệu D1-ĐX7 trực thuộc phường Cổ Nhuế 1

DGT

Trung tâm cải cách và phát triển quỹ khu đất quận Bắc từ bỏ Liêm

0,18

0

0,18

Bắc từ bỏ Liêm

Cổ Nhuế 1

B

21

Bãi đỗ xe kết hợp shop kinh doanh xăng dầu và thương mại dịch vụ phụ trợ tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc từ Liêm

TMD

Đối tượng nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất theo nguyên tắc tại Điều 73 điều khoản Đất đai năm 2013

0,14

Bắc từ Liêm

Cổ Nhuế 2

22

Bãi đỗ xe phối hợp văn phòng điều hành quản lý và thương mại & dịch vụ phụ trợ trên phường Minh Khai, quận Bắc trường đoản cú Liêm

TMD

Đối tượng nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất theo phép tắc tại Điều 73 cơ chế Đất đai năm 2014

0,6

Bắc từ bỏ Liêm

Minh Khai

23

Khu dịch vụ thương mại dịch vụ liền kề tại con đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc từ bỏ Liêm

TMD

Đối tượng nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất theo nguyên lý tại Điều 73 chế độ Đất đai năm 2015

0,19

Bắc tự Liêm

Cổ Nhuế 2

24

Bãi đỗ xe tĩnh

TMD

Đối tượng nhận chuyển nhượng quyền áp dụng đất theo nguyên lý tại Điều 73 giải pháp Đất đai năm 2016

0,64

Bắc từ bỏ Liêm

Thụy Phương, Đông Ngạc

25

Trung trọng điểm thương mại, văn phòng phối hợp bãi đỗ xe cộ tĩnh

TMD

Đối tượng nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất theo lao lý tại Điều 73 cơ chế Đất đai năm 2017

2,91

Bắc tự Liêm

Phúc Diễn

26

Tòa nhà dịch vụ thương mại và dịch vụ thương mại tổng hợp

TMD

Đối tượng nhận chuyển nhượng quyền thực hiện đất theo phép tắc tại Điều 73 hình thức Đất đai năm 2018

3

Bắc trường đoản cú Liêm

Xuân Đỉnh

27

Chuyển mục tiêu sử dụng khu đất từ đất vườn liền kề với khu đất ở sẽ được cấp cho Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất.

ODT

0,61861

*UBND quận Bắc tự Liêm phụ trách về tính chính xác của hồ nước sơ, căn cứ pháp lý của hộ gia đình, cá thể đủ đk chuyển mục tiêu theo quy định của pháp luật.

các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được ở trong tính của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được thuộc tính
của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được thuộc tính
của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực thực thi Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="So
Sanh
VBThay
The()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay gắng Văn bản song ngữ
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 228/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 mon 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 QUẬN BẮC TỪ LIÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ quyết nghị số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 mon 8 năm 2019 của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội giảithích một vài điều của chính sách Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CPngày 07 mon 5 năm 2019 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể thi hành một trong những điều của
Luật Quy hoạch; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 mon 12 năm 2020 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định cụ thể thi hành quy định Đất đai;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.1. Phê chú tâm Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Bắc
Từ Liêm (Kèm theo phiên bản đồ Kế hoạch thực hiện đất năm 2022 phần trăm 1/10.000 với Báo cáothuyết minh tổng hòa hợp Kế hoạch áp dụng đất năm 2022 của quận Bắc tự Liêm, được
Liêm):

a) Diện tích những loại khu đất phânbổ trong thời điểm 2022:

STT

Chỉ tiêu áp dụng đất

Tổng diện tích

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng diện tích tự nhiên

4,534.84

1

Đất nông nghiệp

NNP

667.57

1.1

Đất trồng lúa

LUA

27.94

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

LUC

27.94

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

418.70

1.3

Đất trồng cây thọ năm

CLN

174.97

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

2.82

1.8

Đất có tác dụng muối

LMU

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

43.14

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3,756.40

2.1

Đất quốc phòng

CQP

71.00

2.2

Đất an ninh

CAN

38.07

2.3

Đất quần thể công nghiệp

SKK

30.12

2.4

Đất quần thể chế xuất

SKT

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

25.67

2.6

Đất yêu mến mại, dịch vụ

TMD

143.08

2.7

Đất cửa hàng sản xuất phi nông nghiệp

SKC

150.31

2.8

Đất thực hiện cho vận động khoáng sản

SKS

35.46

2.9

Đất cách tân và phát triển hạ tầng, cấp quốc gia, cấp cho tỉnh, cấp huyện, cung cấp xã

DHT

1,449.50

2.10

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

9.88

2.11

Đất danh lam chiến hạ cảnh

DDL

-

2.12

Đất bến bãi thải, xử trí chất thải

DRA

0.36

2.13

Đất nghỉ ngơi tại nông thôn

ONT

-

2.14

Đất ngơi nghỉ tại đô thị

ODT

1,051,01

2.15

Đất thành lập trụ sở cơ quan

TSC

23.80

2.16

Đất tạo ra trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp

DTS

15.10

2.17

Đất xây dựng cửa hàng ngoại giao

DNG

9.72

2.18

Đất đại lý tôn giáo

TON

10.85

2.19

Đất có tác dụng nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, công ty hỏa táng

NTD

50.86

2.20

Đất sản xuất vật tư xây dựng, làm đồ gốm

SKX

53.52

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

-

2.22

Đất quần thể vui chơi, vui chơi công cộng

DKV

37.74

2.23

Đất đại lý tín ngưỡng

TIN

13.10

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

441.34

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

92.94

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

2.96

3

Đất chưa sử dụng

CSD

110.87

b. Chiến lược thu hồi những loại đấtnăm 2022

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp

NNP

300.91

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.04

Trong đó: đất siêng trồng lúa nước

LUC

1.04

1.2

Đất trồng cây thường niên khác

HNK

215.21

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

52.58

1.9

Đất nông nghiệp trồng trọt khác

NKH

32.65

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.49

2.14

Đất ngơi nghỉ tại đô thị

ODT

2.49

3

Đất không sử dụng

CSD

40.94

c. Kế hoạch chuyển mục tiêu sửdụng khu đất năm 2022

STT

Chỉ tiêu thực hiện đất

Tổng diện tích

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp trồng trọt chuyển quý phái phi nông nghiệp

NNP

611.45

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

1.04

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

1.04

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

446.65

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

130.79

1.4

Đất rừng chống hộ

RPH/PNN

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

-

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

1.9

Đất nntt khác

NKH/PNN

32.97

d. Planer đưa đất không sử dụngvào thực hiện năm 2022

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

(1)

(2)

(3)

(4)

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

76.08

2.6

Đất yêu mến mại, dịch vụ

TMD

7.18

2.9

Đất trở nên tân tiến hạ tầng, cung cấp quốc gia, cấp cho tỉnh, cấp huyện, cấp cho xã

DHT

30.44

2.9.1

Đất văn hóa

DVH

0.37

2.9.5

Đất công nghệ và công nghệ

DKH

10.00

2.9.7

Đất giao thông

DGT

20.07

2.10

Đất có di tích lịch sử lịch sử-văn hóa

DDT

5.30

2.14

Đất sống tại đô thị

ODT

33.16

e) Danh mục những Công trình, dựán:

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch thực hiện đất năm 2022 cố nhiên (251 dựán, tổng diện tích: 1.326,66 ha).

2. Trong thời gian thực hiện, ubnd quận Bắc
Từ Liêm có nhiệm vụ rà soát, tiến công giá, kỹ năng thực hiện các dự án trong Kếhoạch thực hiện đất năm 2022, trường hòa hợp trong năm tiến hành kế hoạch, phân phát sinhcác công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, kĩ năng thực hiện,UBND quận Bắc từ Liêm tổng hợp, report Sở tài nguyên và môi trường thiên nhiên trình UBNDThành phố phê duyệt bổ sung kế hoạch thực hiện đất để triển khai căn cứ tổ chức triển khai thực hiệntheo quy định.

Xem thêm: Chung cư soho tây hồ hà nội chỉ từ 2, bán chung cư heritage west lake

Điều 2. địa thế căn cứ Điều 1 quyết định này, ủy ban nhân dân Thành phốgiao:

1. ủy ban nhân dân quận Bắc tự Liêm:

a) tổ chức công bố, công khai minh bạch kế hoạchsử dụng đất theo như đúng quy định của quy định về khu đất đai.

b) tiến hành thu hồi đất theo đúng kếhoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) tổ chức triển khai kiểm tra tiến hành kế hoạchsử dụng đất; phát hiện tại và cách xử trí kịp thời các trường hợp vi phạm luật kế hoạch sử dụngđất; tăng cường kiểm tra, thống kê giám sát quá trình thực hiện kế hoạch thực hiện đất đảmbảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

d) cân đối xác định các nguồn vốn đểthực hiện tại Kế hoạch thực hiện đất đảm bảo an toàn tính khả thi của kế hoạch áp dụng đất.

đ) Tổ chức tiến hành kế hoạch sử dụngđất, chặt chẽ, đảm bảo an toàn các chỉ tiêu áp dụng đất vẫn được ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt;

2. Sở Tài nguyên cùng Môi trường:

a) tiến hành thu hồi đất, giao đất,cho mướn đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo như đúng kế hoạch sử dụng đất vẫn đượcphê duyệt;

b) tổ chức kiểm tra việc triển khai kếhoạch áp dụng đất; thường xuyên xuyên update các công trình, dự án công trình (đủ điều kiện)trình ubnd Thành phố phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất sản phẩm nămtheo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký. Chánh
Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc những Sở, ban, ngành của Thành phố; quản trị Ủyban dân chúng quận Bắc từ Liêm và những tổ chức, cá nhân có tương quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

địa điểm nhận: - Như điều 3 - bộ Tài nguyên và Môi trường; - TT Thành ủy; - TT HĐND TP; - UB MTTQ TP; - công ty tịch, các PCT ủy ban nhân dân TP; - VPUB: PCVP, P.ĐT; - giữ VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Trọng Đông

DANH MỤC

STT

Danh mục công trình xây dựng dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã nhiều loại đất)

Cơ quan, tổ chức, tín đồ đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha/ m2)

Vị trí

Căn cứ pháp luật của dự án

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh quận

Địa danh phường

A.

Các dự án nằm trong Kế hoạch áp dụng đất năm 2021 quận Bắc tự Liêm đề nghị chuyển tiếp thực hiện sang năm 2022

I

I.1

Các dự án công trình trong Biểu 1A

1

Xây dựng tuyến đường số 3 vào Trung tâm KĐT Tây hồ nước Tây

DGT

Trung tâm cải cách và phát triển quỹ đất BTL

3.76

1.65

Bắc từ bỏ Liêm

Cổ Nhuế 1

Xuân Tảo

2

GPMB di chuyển 02 hộ ra khỏi khu vực khoanh vùng bảo đảm an toàn di tích Chùa tứ Khánh, phường Đông Ngạc

DDT

UBND quận Bắc tự Liêm

0.06

0.06

Bắc tự Liêm

Đông Ngạc

3

Xây dựng HTKT đấu giá bán QSD các khu đất xen kẹt bé dại lẻ phường Đông Ngạc

ODT

Trung tâm phát triển quỹ khu đất BTL

0.11

0.11

Bắc từ bỏ Liêm

Đông Ngạc

4

Xây dựng nhà văn hóa truyền thống tổ dân phố Đống 3 với Đống 4

DVH

UBND phường Cổ Nhuế 2

0.03

0.03

Bắc từ bỏ Liêm

Cổ Nhuế 2

5

Dự án GPMB chế tác quỹ đất sạch ship hàng xây dựng tuyến đường số 5 vào trung trọng tâm khu đô thị new Tây hồ nước Tây

DGT

Trung tâm phát triển quỹ đất BTL

5.83

2.79

Bắc tự Liêm

Xuân Tảo Xuân Đỉnh

6

Mở rộng cơ sở 1 thuộc Trường Đại học tập Công Nghiệp Hà Nội

DGD

Trường Đại học tập Công nghiệp Hà Nội

1.84

0.57

Bắc trường đoản cú Liêm

Minh Khai

7

Xây dựng tuyến đường Ao dài p. Đức chiến hạ (Đoạn từ bỏ Hoàng Tăng bí đến mặt đường xóm 6)

DGT

Ban làm chủ dự án đầu tư xây dựng quận Bắc từ Liêm

1.00

0.20

Bắc từ Liêm

Đức Thắng

8

Xây dựng tuyến đường nối từ bỏ đường căn hộ chung cư 11 tầng - cục quản trị A - phường Cổ Nhuế 1 đi mặt đường Phạm Văn Đồng

DGT

Ban cai quản dự án đầu tư xây dựng quận Bắc từ Liêm

0.31

0.03

Bắc từ Liêm

Cổ Nhuế

9

Xây dựng trường mần nin thiếu nhi C Xuân Đỉnh

DGD

Ban làm chủ dự án chi tiêu xây dựng quận Bắc tự Liêm

0.85

0.03

Bắc trường đoản cú Liêm

Xuân Đỉnh

10

Trường thcs Cổ Nhuế 1

DGD

Ban cai quản dự án đầu tư xây dựng quận Bắc từ bỏ Liêm

1.04

0.01

Bắc trường đoản cú Liêm

Cổ Nhuế 1

11

Xây dựng trường mầm non Cổ Nhuế 1B

DGD

Ban làm chủ dự án đầu tư xây dựng quận Bắc từ bỏ Liêm

0.23

0.19

Bắc tự Liêm

Cổ Nhuế 1

12

Xây dựng trường đái học chất lượng cao Bắc trường đoản cú Liêm

DGD

Ban làm chủ dự án đầu tư xây dựng quận Bắc từ bỏ Liêm

1.41

1.41

Bắc trường đoản cú Liêm

Tây Tựu

13

Mở rộng, cải tạo trường mầm non Liên Mạc

DGD

Ban thống trị dự án đầu tư chi tiêu xây dựng quận Bắc từ Liêm

0.17

Bắc từ bỏ Liêm

Liên Mạc

14

Dự án chi tiêu xây dựng công trình không ngừng mở rộng nghĩa trang buôn bản Tây Tựu

NTD

Ban cai quản dự án đầu tư chi tiêu xây dựng quận Bắc từ Liêm

4.01

0.05

Bắc từ Liêm

Tây Tựu

15

Xây dựng Trung vai trung phong VH TDTT phường Cổ Nhuế 1

DVH

Ban thống trị dự án chi tiêu xây dựng quận Bắc tự Liêm

0.24

0.24

Bắc trường đoản cú Liêm

Cổ Nhuế

16

Xây dựng trường mần nin thiếu nhi Đông Ngạc C

DGD

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc từ bỏ Liêm

0.28

0.28

Bắc trường đoản cú Liêm

Đông Ngạc

17

Xây dựng HTKT khu đất nền 3ha để đấu giá bán QSDĐ tại phường Phú Diễn

ODT

Ban cai quản dự án đầu tư xây dựng quận Bắc từ Liêm

3.00

1.50

Bắc từ bỏ Liêm

Phú Diễn

18

Dự án chi tiêu đường vào nghĩa trang Thượng cát nối mặt đường khu công nghiệp ntl đi đường vành đai 4

DGT

Ban cai quản dự án chi tiêu xây dựng quận Bắc từ bỏ Liêm

3.51

0.20

Bắc tự Liêm

Thượng Cát

19

Cụm văn hóa truyền thống - thể thao Thụy Phương

DVH

Ban cai quản dự án chi tiêu xây dựng quận Bắc trường đoản cú Liêm

2.00

Bắc từ Liêm

Thụy Phương

20

Xây dựng tuyến phố Phúc Lý, minh khai nối từ mặt đường Phúc Diễn, Tây Tựu đến đường vào trung vai trung phong hành thiết yếu Quận

DGT

Ban thống trị dự án đầu tư chi tiêu xây dựng quận Bắc tự Liêm

1.02

0.50

Bắc tự Liêm

Minh Khai

21

Xây dựng điểm vui chơi kết đúng theo vườn hoa cây xanh khu vực ao 4B TDP Đông Ngạc 4, ao mùi hương TDP Nhật Tảo 2; Ao chùa

DKV

UBND phường Đông Ngạc

0.2

0.2

Bắc từ bỏ Liêm

Đông Ngạc

22

Xây dựng Nhà văn hóa truyền thống TDP số 2 với số 4, phường Cổ Nhuế 2

DVH

UBND phường Cổ Nhuế 2

0.03

0.03

Bắc từ Liêm

Cổ Nhuế 2

22

Xây dựng Nhà văn hóa TDP Trù 3 cùng Trù 4, phường Cổ Nhuế 2

DVH

UBND phường Cổ Nhuế 2

0.09

0.01

Bắc tự Liêm

Cổ Nhuế 2

24

Chỉnh trang nghĩa địa Văn Long, phường Minh Khai

NTD

UBND phường Minh Khai

0.07

0.07

Bắc tự Liêm

Minh Khai

25

Dự án đường vào bộ tư lệnh đặc công

DGT

Lữ đoàn đặc công

0.2

0,2

Bắc từ bỏ Liêm

Cổ Nhuế 2

26

Cải chế tạo ra sông Pheo, quận Bắc từ Liêm

DTL

Ban QLDA DTXD công trình xây dựng nông nghiệp với PTNT

6.94

3.3

Bắc tự Liêm

các phường: Tây Tựu, Minh Khai, Phú Diễn, Cổ Nhuế 2

27

Xây dựng điểm chơi nhởi Hoàng 9,15,8,12 phường Cổ Nhuế 1

DKV

Ban cai quản dự án đầu tư xây dựng quận Bắc tự Liêm

0.5

0.5

Bắc từ Liêm

Cổ Nhuế 1

28

Xây kè đá với cải tạo môi trường thiên nhiên hồ Tân Phương, Phường Thụy Phương

DTL

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc tự Liêm

1.20

0.01

Bắc từ Liêm

Thụy Phương

29

Xây dựng điểm vui chơi giải trí Hoàng 10, Hoàng 11 phường Cổ Nhuế 1

DKV

Ban thống trị dự án đầu tư xây dựng quận Bắc trường đoản cú Liêm

0.1

0.1

Bắc từ Liêm

Cổ Nhuế 1

30

Xây dựng HTKT khu tái định cư ship hàng GPMB trục đường 1,2,3 làng Tây Tựu

ODT

Ban thống trị dự án đầu tư chi tiêu xây dựng quận Bắc từ bỏ Liêm

0.72

0.72

Bắc tự Liêm

Tây Tựu

31

Mở rộng đường Vành đai 3 (đoạn Mai Dịch - mong Thăng Long)

DGT

Ban thống trị dự án đầu tư xây dựng quận Bắc từ bỏ Liêm

16.69

1.00

Bắc từ Liêm

Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Xuân Đỉnh

32

Xây dựng con đường vào trường thiếu nhi Phú Diễn A, quận Bắc trường đoản cú Liêm

DGT

Ban làm chủ dự án đầu tư chi tiêu xây dựng quận Bắc từ bỏ Liêm

0.40

0.40

Bắc tự Liêm

Phú Diễn

33

Xây dựng HTKT nhằm đấu giá chỉ QSDĐ khu 4,35ha phường Liên Mạc

ODT

Ban thống trị dự án đầu tư chi tiêu xây dựng quận Bắc từ Liêm

4.35

0.40

Bắc từ bỏ Liêm

Liên Mạc

34

Xây dựng trường mầm non trong khu tác dụng Tây Tựu NT01

DGD

Ban làm chủ dự án đầu tư xây dựng quận Bắc từ bỏ Liêm

0.92

Bắc trường đoản cú Liêm

Tây Tựu

35

Xây dựng Nhà văn hóa truyền thống TDP Đông Ngạc 8 với Liên Ngạc phường Đông Ngạc, quận Bắc trường đoản cú Liêm

DSH

UBND phường Đông Ngạc

0.26

0.06

Bắc từ bỏ Liêm

Đông Ngạc

36

Dự án GPMB sản xuất quỹ khu đất sạch để xây dựng dự án công trình Khu technology cao sinh học tập Hà Nội

DKH

Trung tâm cách tân và phát triển quỹ đất BTL

203.6681

10

Bắc trường đoản cú Liêm

Minh Khai, Tây Tự, Liên Mạc, Thụy Phương, Cổ Nhuế 2

37

Cải tạo nâng cấp tuyến mương đô thị kết hợp làm đường giao thông theo quy hoạch phường Đức Thắng

DGT

Ban thống trị dự án đầu tư xây dựng quận Bắc trường đoản cú Liêm

0.90

0.87

Bắc từ Liêm

Đức Thắng

38

Xây dựng HTKT để đấu giá chỉ quyền áp dụng đất các khu khu đất xen kẹt nhỏ dại lẻ tại phường Thụy Phương

ODT

Trung tâm cải cách và phát triển quỹ đất BTL

0.32

Bắc từ bỏ Liêm

Thụy Phương

39

Xây dựng tuyến đường nối từ đường Hoàng Tăng Bi đến phố Viên, quận Bắc trường đoản cú Liêm

DGT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc từ Liêm

3.20

0.30

Bắc từ bỏ Liêm

Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế 2, Đức Thắng

40

Xây dựng HTKT để đấu giá QSDĐ khu đất nền 2,55ha tại phường Phúc Diễn

ODT

Ban làm chủ dự án đầu tư chi tiêu xây dựng quận Bắc trường đoản cú Liêm

2.55

Bắc tự Liêm

Phúc Diễn

41

Đường Tây Thăng Long (đoạn từ con đường Phạm Văn Đồng đi đường Văn Tiến Dũng)

DGT

Ban cai quản dự án chi tiêu xây dựng quận Bắc trường đoản cú Liêm

21.17

10.50

Bắc từ Liêm

Cổ Nhuế 2, Minh Khai

42

Xây dựng tuyến phố nối tự đường cầu Diễn (Quốc lộ 32) vào tuyến đường Cụm Công nghiệp từ bỏ Liêm, tp Hà Nội

DGT

Ban cai quản dự án đầu tư chi tiêu xây dựng quận Bắc từ bỏ Liêm

0.55

0.55

Bắc từ bỏ Liêm

Minh Khai, Phúc Diễn

43

Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao phường Liên Mạc

DVH

Ban làm chủ dự án chi tiêu xây dựng quận Bắc từ Liêm

1.50

1.50

0.30

Bắc từ Liêm

Liên mạc

44

Xây dựng nhà văn hóa truyền thống TDP số 1 và số 5 phường Cổ nhuế 2

DVH

UBND phường Cổ Nhuế 2

0,02

0.02

Bắc từ Liêm

Cổ Nhuế 2

45

Xây dựng Trung tâm văn hóa truyền thống thể thao phường Xuân Tảo

DVH

Ban làm chủ dự án đầu tư chi tiêu xây dựng quận Bắc tự Liêm

0.37

0.37

Bắc tự Liêm

Phường Xuân Tảo

46

Xây dựng tuyến đường nối từ mặt đường Hoàng Công hóa học đến cổng trường thiếu nhi Phú Diễn

DGT

Ban cai quản dự án chi tiêu xây dựng quận Bắc tự Liêm

0.11

0.11

Bắc tự Liêm

Phường Phú Diễn

47

Cải tạo, mở rộng ngõ 193 mặt đường Phú Diễn, phường Phú Diễn

DGT

Ban thống trị dự án chi tiêu xây dựng quận Bắc tự Liêm

0.76

0.76

Bắc tự Liêm

Phường Phú Diễn

48

Xây dựng trường Trung học cơ sở chất lượng cao Bắc từ bỏ Liêm

DGD

Ban làm chủ dự án đầu tư chi tiêu xây dựng quận Bắc trường đoản cú Liêm

1.00

0.10

Bắc trường đoản cú Liêm

Tây Tựu

49

Bảo tàng định kỳ sử đất nước và công viên Hữu Nghị

DDT

Trung tâm cách tân và phát triển quỹ khu đất BTL

28.6

5.30

Bắc tự Liêm

Xuân Tảo

Cổ Nhuế 1

50

Tu bổ, cải tạo nhà Tả Mạc, Hữu mạc đình Liên Ngạc, phường Đông Ngạc

TIN

UBND phường Đông Ngạc

0.01

0.01

Bắc tự Liêm

Đông Ngạc

51

Cải tạo, chỉnh trang, sửa chữa thay thế tuyến con đường Phú Diễn - Trại gà, phường Phú Diễn

DGT

Ban thống trị dự án đầu tư xây dựng quận Bắc từ bỏ Liêm

0.44

0,44

Bắc tự Liêm

Phú Diễn

52

Xây dựng HTKT nhằm đấu giá QSDĐ khu đất nền 1,5ha trên phường Minh Khai

ODT

Ban cai quản dự án chi tiêu xây dựng quận Bắc từ bỏ Liêm

1.50

1.50

Bắc tự Liêm

Minh Khai

53

Xây dựng HTKT để đấu giá bán quyền thực hiện đất khu đất nền giáp trung trung ương hành bao gồm quận Bắc tự Liêm

ODT

Ban làm chủ dự án đầu tư xây dựng quận Bắc từ bỏ Liêm

2.01

Bắc từ bỏ Liêm

Minh Khai

54

Xây dựng HTKT để đấu giá chỉ QSDĐ khu 2,1ha phường Thượng Cát

ODT

Ban làm chủ dự án đầu tư xây dựng quận Bắc từ bỏ Liêm

2.10

Bắc trường đoản cú Liêm

Thượng Cát

55

Đầu tư xây dựng tuyến đường số 8 và một số trong những tuyến mặt đường kết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *