Kế hoạch sử dụng đất quận nam từ liêm 2024, quyết định 1998/qđ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 1998/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024QUẬNNAM TỪ LIÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ vẻ ngoài Đất đai năm2013;

Căn cứ dụng cụ số 35/2018/QH14sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 lý lẽ có tương quan đến quy hoạch;

Xét đề xuất của người có quyền lực cao Sở
Tài nguyên và môi trường thiên nhiên tại Tờ trình số 2669/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 10 tháng 4năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Kế hoạch sử dụng đất quận nam từ liêm 2024

1. Bổ sung Kế hoạch áp dụng đất năm 2024 quận nam giới Từ Liêmlà: 09 dự án, với diện tích 21,00 ha (Phụ lục kèm theo).

2. Điều chỉnh diện tích những loạiđất trong năm 2024, cầm thể:

a. Phân bổ diện tích cácloại đất trong những năm 2024

STT

Chỉ tiêu thực hiện đất

Tổng diện tích (ha)

Cơ cấu %

I

Loại đất

3.216,92

1

Đất nông nghiệp

NNP

286,12

8,89

Trong đó:

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

28,89

0,90

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

28,89

0,90

1.2

Đất trồng cây thường niên khác

HNK

175,02

5,44

1.3

Đất trồng cây thọ năm

CLN

27,15

0,84

1.4

Đất rừng chống hộ

RPH

-

-

1.5

Đất rừng quánh dụng

RDD

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

Trong đó: đất có rừng tiếp tế là rừng từ nhiên

RSN

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

49,66

1,54

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

5,40

0,17

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.930,8

91,11

Trong đó:

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

136,01

4,23

2.2

Đất an ninh

CAN

37,69

1,17

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

2.4

Đất các công nghiệp

SKN

17,50

0,54

2.5

Đất yêu đương mại, dịch vụ

TMD

92,41

2,87

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

49,89

1,55

2.7

Đất áp dụng cho chuyển động khoáng sản

SKS

-

-

2.8

Đất sản xuất vật tư xây dựng, làm đồ gốm

SKX

0,31

0,01

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp cho quốc gia, cấp cho tỉnh, cung cấp huyện, cung cấp xã

DHT

1.203,00

37,40

Trong đó:

-

-

-

Đất giao thông

DGT

758,45

23,58

-

Đất thủy lợi

DTL

27,39

0,85

-

Đất xây dựng cửa hàng văn hóa

DVH

30,01

0,93

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

14,64

0,46

-

Đất kiến tạo cơ sở giáo dục và đào tạo và đào tạo

DGD

124,43

3,87

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

152,22

4,73

-

Đất công trình năng lượng

DNL

3,52

0,11

-

Đất công trình xây dựng bưu chính, viễn thông

DBV

13,69

0,43

-

Đất kiến tạo kho dự trữ quốc gia

DKG

-

-

-

Đất bao gồm di tích lịch sử hào hùng - văn hóa

DDT

0,88

0,03

-

Đất bãi thải, xử trí chất thải

DRA

4,93

0,15

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

12,88

0,40

-

Đất làm nghĩa trang, công ty tang lễ, công ty hỏa táng

NTD

41,66

1,29

-

Đất xây dựng đại lý khoa học công nghệ

DKH

0,96

0,03

-

Đất kiến thiết cơ sở dịch vụ thương mại xã hội

DXH

8,81

0,27

-

Đất chợ

DCH

8,54

0,27

2.10

Đất danh lam chiến thắng cảnh

DDL

-

-

2.11

Đất sinh hoạt cùng đồng

DSH

0,76

0,02

2.12

Đất quần thể vui chơi, giải trí công cộng

DKV

98,37

3,06

2.13

Đất làm việc tại nông thôn

ONT

-

-

2.14

Đất sinh hoạt tại đô thị

ODT

1.058,98

32,92

2.15

Đất desgin trụ sở cơ quan

TSC

52,96

1,65

2.16

Đất xuất bản trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp

DTS

5,27

0,16

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

2.18

Đất tín ngưỡng

TIN

10,75

0,33

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

51,42

1,60

2.20

Đất xuất hiện nước chăm dùng

MNC

53,46

1,66

2.21

Đất phi nông nghiệp & trồng trọt khác

PNK

21,78

0,68

3

Đất chưa sử dụng

CSD

-

-

b. Kế hoạch tịch thu cácloại khu đất năm 2024

STT

Chỉ tiêu áp dụng đất

Tổng diện tích

1

Đất nông nghiệp

NNP

478,81

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

LUA

79,03

Trong đó: Đất chăm trồng lúa nước

LUC

79,03

1.2

Đất trồng cây thường niên khác

HNK

352,36

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

45,93

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1,49

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,88

Trong đó:

2.1

Đất ở tại đô thị

ODT

0,31

2.2

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

0,57

c. Chiến lược chuyển mụcđích áp dụng đất năm 2024

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

1

Đất nông nghiệp chuyển thanh lịch phi nông nghiệp

NNP/PNN

478,81

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

79,03

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

76,27

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

352,36

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

45,93

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

1,49

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội cỗ đất nông nghiệp

-

3

Đất phi nông nghiệp không hẳn là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

-

4. Những nội dung không giống ghi tại

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký. Chánh Văn phòng
UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; chủ tịch Ủy ban nhândân quận phái nam Từ Liêm và các tổ chức, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thihành quyết định này./.

Xem thêm: Chung Cư Green Park Cầu Giấy, Hà Nội, Bán Chung Cư Green Park Tower Cầu Giấy

nơi nhận: - Như Điều 2; - bộ Tài nguyên và Môi trường; - TT Thành ủy; - TT HĐND TP; - UB MTTQ TP; - nhà tịch, các PCT ubnd TP; - VPUB: PCVP, P.TNMT; - giữ VT.k

- Tổng đúng theo lại tất cả các quy định điều khoản còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và những văn phiên bản sửa đổi, bửa sung, gắn chính…- khách hàng hàng chỉ cần xem văn bản MIX, rất có thể nắm bắt toàn thể quy định lao lý hiện hành còn áp dụng, mặc dầu văn bản gốc đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa, vấp ngã sung.
Đây là luôn tiện ích dành riêng cho thành viên đk phần mềm.Quý khách vui mừng Đăng nhập thông tin tài khoản Luat
Vietnam và đăng ký sử dụng ứng dụng tra cứu giúp văn bản.
Quyết định 1998/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng. # Thành phố thủ đô về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận phái nam Từ Liêm
Vui lòng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để xem tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản quý khách đăng ký kết tại đây!
download đưa ra quyết định 1998/QĐ-UBND PDF PDF
Luat
Vietnam.vn sản phẩm hiếm cung cấp phiên bản dịch thiết yếu thống công văn tiếng Anh của Thông Tấn buôn bản Việt Nam.
Vui lòng Đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao giúp xem Hiệu lực.Chưa tài năng khoản? Đăng ký tại đây
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao giúp xem VB liên quan.Chưa có tài khoản? Đăng cam kết tại đây
Vui lòng Đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để thấy Lược đồ.Chưa có tài khoản? Đăng ký kết tại đây
download đưa ra quyết định 1998/QĐ-UBND PDF (Bản Pdf)
* lưu lại ý: Để đọc được văn phiên bản tải bên trên hanoibds.com, bạn phải cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc tệp tin PDF.
Theo dõi Luat
Vietnam trên
You<brTube src=/assets/images/You
Tube-Logo.wine.svg>TẠI ĐÂY
Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường quyết định 1541/QĐ-UBND của Ủy ban dân chúng tỉnh Thanh Hóa về bài toán phê coi sóc kế hoạch tịch thu đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tiến hành dự án khu thương mại, dịch vụ phượt Cường Thịnh tại phường Quảng Cư, tp Sầm Sơn
Đất đai-Nhà ở, desgin đưa ra quyết định 1548/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về vấn đề phê để ý Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm nhằm giải phóng phương diện bằng diện tích đất do Ủy ban nhân dân thị xã Quán Lào quản lý để triển khai dự án Khu dịch vụ thương mại dịch vụ Việt Đức tại thị trấn Quán Lào, thị trấn Yên Định
Đất đai-Nhà ở, sản xuất ra quyết định 1551/QĐ-UBND của Ủy ban dân chúng tỉnh Thanh Hóa về bài toán phê duyệt Kế hoạch tịch thu đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng khía cạnh bằng diện tích đất bởi Ủy ban nhân dân thị trấn Quán Lào thống trị để thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ dịch vụ tỉnh bình dương tại thị xã Quán Lào, huyện Yên Định
Đất đai-Nhà ở, tạo quyết định 1552/QĐ-UBND của Ủy ban dân chúng tỉnh Thanh Hóa về việc phê để mắt tới Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm nhằm giải phóng phương diện bằng diện tích s đất vì Ủy ban nhân dân thị xã Quán Lào làm chủ để thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ dịch vụ Đại Hồng phạt tại thị xã Quán Lào, thị xã Yên Định
Đất đai-Nhà ở, gây ra quyết định 1555/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng. # tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt y Kế hoạch tịch thu đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm nhằm giải phóng mặt bằng diện tích đất vị Ủy ban nhân dân thị trấn Quán Lào quản lý để tiến hành dự án Khu dịch vụ thương mại dịch vụ Long tô tại thị xã Quán Lào, thị xã Yên Định
Đất đai-Nhà ở, xây đắp đưa ra quyết định 995/QĐ-UBND của Ủy ban dân chúng tỉnh quá Thiên Huế công bố đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa phận tỉnh thừa Thiên HuếĐất đai-Nhà ở, desgin đưa ra quyết định 993/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng tỉnh quá Thiên Huế về việc thành lập và hoạt động Hội đồng thẩm định và đánh giá giá khu đất tỉnh vượt Thiên HuếĐất đai-Nhà sinh sống ra quyết định 1438/QĐ-UBND của Ủy ban dân chúng tỉnh Thanh Hóa về câu hỏi giao đất mang lại Ủy ban nhân dân phường Trung đánh để thực hiện dự án bên văn hoá Tổ dân phố Xuân Phú tại phường Trung Sơn, tp Sầm Sơn
Đất đai-Nhà nghỉ ngơi đưa ra quyết định 1448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ dịch vụ thuê mướn đất triển khai dự án khu xử lý chất thải tập trung Nghi sơn tại làng Trường Lâm, thị buôn bản Nghi Sơn
Đất đai-Nhà ở
quyết định 918/QĐ-UBND của Ủy ban dân chúng tỉnh Bình Thuận về bài toán phê duyệt danh sách tàu cá đk thường xuyên vận động khai thác và thương mại dịch vụ khai thác thủy sản trên những vùng hải dương xa (đợt 240)Nông nghiệp-Lâm nghiệp ra quyết định 917/QĐ-UBND của Ủy ban dân chúng tỉnh Bình Thuận về việc kiểm soát và điều chỉnh thông tin tàu cá tham gia thường xuyên khai thác và thương mại dịch vụ khai thác thủy hải sản trên những vùng biển xa (lần 174)Nông nghiệp-Lâm nghiệp planer 1425/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai tiến hành Chương trình “Nâng cao quality dạy học các môn tiếng dân tộc bản địa thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông tiến độ 2021-2030” trên địa phận tỉnh Bình Thuận
Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề đưa ra quyết định 941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa phận Thành phố cần Thơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *