Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Hà Nội, Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

Kinhtedothi - ủy ban nhân dân TP H&#x
E0; Nội vừa ban h&#x
E0;nh quyết định về việc quy định vị tr&#x
ED;, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v&#x
E0; cơ cấu tổ chức Trung t&#x
E2;m Ph&#x
E1;t triển quỹ đất trực thuộc ủy ban nhân dân huyện S&#x
F3;c Sơn.

Bạn đang xem: Trung tâm phát triển quỹ đất hà nội


B&#x
ED; thư Huyện uỷ S&#x
F3;c Sơn: X&#x
E2;y dựng n&#x
F4;ng th&#x
F4;n mới phải thực chất
Huyện S&#x
F3;c Sơn: Sớm ho&#x
E0;n th&#x
E0;nh dự &#x
E1;n đường trục ch&#x
ED;nh x&#x
E3; Xu&#x
E2;n Thu

Theo đưa ra quyết định mới được ủy ban nhân dân TP tp. Hà nội ban hành, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn; có tư cách pháp nhân và nhỏ dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trung tâm gồm chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật (cung cấp thông tin dịch vụ giao dịch đất đai; tổ chức đấu giá các thửa đất hợp pháp được người dân ủy quyền).

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm cải cách và phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn bao gồm Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc, cùng 4 phòng chuyên môn gồm: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Phòng Quản lý và phát triển quỹ đất; Phòng Bồi thường và giải phóng mặt bằng 1; Phòng Bồi thường và giải phóng mặt bằng 2.

Biên chế viên chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc sơn giao ổn định trong giai đoạn tự chủ là 33 viên chức. Căn cứ mức độ, tính chất công việc, Trung tâm có thể kýcác hợp đồng thuê, khoán công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao vào từng thời điểm cụ thể theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Về cơ chế tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị trấn Sóc đánh là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm đưa ra thường xuyên, thực hiện cơ chế tài chính theo quy định hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.


Đọc tiếp
Số ho&#x
E1; bản tin Đảng bộ huyện S&#x
F3;c Sơn tr&#x
EA;n “Sổ tay đảng vi&#x
EA;n điện tử”
TPO - Trung tâm cải tiến và phát triển quỹ khu đất là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo an toàn chi thường xuyên, tiến hành cơ chế tài bao gồm theo lý lẽ hiện hành về nguyên tắc tự chủ tài thiết yếu của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập.

UBND TP. Hà thành vừa phát hành Quyết định Quy xác định trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phát triển Quỹ khu đất thuộc ủy ban nhân dân quận phái mạnh Từ Liêm.

Xem thêm: Cho Thuê Hanbok Hà Nội Giá Rẻ Và Đẹp Nhất, Dịch Vụ Cho Thuê Hanbok Nữ Giá Rẻ Tại Hà Nội

Theo đó, Trung tâm cải cách và phát triển quỹ khu đất là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trực thuộc ubnd quận phái nam Từ Liêm. Trung tâm bao gồm tư bí quyết pháp nhân và nhỏ dấu riêng, được mở thông tin tài khoản tại Kho bội bạc Nhà nước và ngân hàng theo nguyên tắc của pháp luật.

Trung tâm có nhiệm vụ lập kế hoạch tổ chức triển khai việc tịch thu đất theo chiến lược để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Lập, trình cấp có thẩm quyền phê ưng chuẩn dự án đầu tư chi tiêu và tổ chức triển khai xây dựng kiến trúc trên khu đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lúc được cơ quan bao gồm thẩm quyền giao; tiến hành tổ chức đấu giá chỉ quyền thực hiện đất theo cơ chế pháp luật...

*

Theo quy định, những Trung tâm trở nên tân tiến quỹ đất sẽ tự chủ về tài chính

Theo quy định, lãnh đạo trung tâm bao gồm một Giám đốc với 2 Phó Giám đốc. Con số người làm việc hưởng lương từ thu nhập sự nghiệp Biên chế viên chức của trung trung ương giao bình ổn trong quá trình tự chủ là 24 viên chức.

Tuy nhiên, địa thế căn cứ mức độ, tính chất công việc, trung tâm rất có thể ký những hợp đồng thuê, khoán các bước để xong xuôi nhiệm vụ được giao vào từng thời điểm cụ thể theo quy định.


Về qui định tài chính, Trung tâm phát triển quỹ khu đất là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm an toàn chi hay xuyên, thực hiện cơ chế tài bao gồm theo hình thức hiện hành.

UBND TP. Thủ đô cũng phát hành Quyết định Về vấn đề quy xác định trí, chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cải cách và phát triển quỹ khu đất trực thuộc ủy ban nhân dân quận Bắc tự Liêm.

Theo đó, Trung tâm cải tiến và phát triển quỹ khu đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân quận Bắc tự Liêm; gồm tư cách pháp nhân và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc tình Nhà nước và Ngân hàng.

Lãnh đạo trung trọng tâm gồm: chủ tịch và không thật 33 Phó Giám đốc. Biên chế viên chức của Trung tâm cải tiến và phát triển quỹ khu đất giao ổn định trong quá trình tự chủ là 32 viên chức. Ngoài ra, trung tâm có thể ký những hợp đồng thuê, khoán công việc để ngừng nhiệm vụ được giao vào từng thời điểm cụ thể.

Trung tâm phát triển quỹ khu đất là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo an toàn chi thường xuyên, thực hiện cơ chế tài chính theo dụng cụ hiện hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *