Quy hoạch đất hà nội - cổng thông tin quy hoạch sử dụng đất: trang chủ

Tôi muốn hỏi quy hoạch sử dụng đất quốc gia gồm những nội dung gì? Quy trình quy hoạch sử dụng đất quốc gia và cách check quy hoạch Hà Nội thế nào?_Khánh Lâm(Hà Nam)

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia gồm những nội dung gì?

Theo quy định tại Điều 24 Luật quy hoạch 2017 thì quy hoạch sử dụng đất quốc gia gồm những nội dung sau đây:

(1) Nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia xác định việc phân bổ và tổ chức không gian sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực mang tính liên vùng, liên tỉnh.

Bạn đang xem: Quy hoạch đất hà nội

(2) Quy hoạch sử dụng đất quốc gia bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

- Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh trực tiếp tác động và thực trạng sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực;

- Dự báo xu thế biến động của việc sử dụng đất;

- Xác định các quan điểm và mục tiêu sử dụng đất trong thời kỳ mới;

- Định hướng phân bổ không gian và chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng;

- Định hướng phân bổ không gian và chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp;

- Xác định không gian đất chưa sử dụng;

- Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

- Chính phủ quy định chi tiết nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia tại (2).

Như vậy, quy hoạch sử dụng đất quốc gia nhằm định hướng việc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, quy hoạch sử dụng đất quốc gia hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và bảo vệ môi trường, cũng như đối phó với biến đổi khí hậu và thiên tai...

2. Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thực hiện thế nào?

Theo quy định tại Điều 16 Luật quy hoạch 2017 thì quy trình lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1. Cơ quan lập quy hoạch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch trình Chính phủ phê duyệt;

Bước 2. Cơ quan lập quy hoạch lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng quy hoạch; phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đề xuất các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở lập quy hoạch;

Bước 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan lựa chọn tổ chức tư vấn để xây dựng các nội dung quy hoạch đã được phân công và tổ chức thẩm định các nội dung này trước khi gửi cơ quan lập quy hoạch;

Bước 4. Cơ quan lập quy hoạch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch; đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch do các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan xây dựng;

Bước 5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện nội dung quy hoạch được phân công gửi cơ quan lập quy hoạch;

Bước 6. Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy hoạch và gửi lấy ý kiến theo quy định tại Điều 19 Luật quy hoạch 2017;

Bước 7.

Xem thêm: Mua Bán Căn Hộ Chung Cư Đối Diện Hồ Tây, Tây Hồ River View

Cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện quy hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch;

Bước 8. Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch báo cáo Chính phủ xem xét trình Quốc hội quyết định.

Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia nêu trên nhằm đảm bảo sự tham gia và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trung ương và địa phương, qua đó xây dựng một quy hoạch có tính chiến lược, phù hợp với xu thế phát triển bền vững của đất nước trong tương lai. Đồng thời, quy trình lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia đánh giá tiềm năng, thực trạng sử dụng đất và dự báo xu thế phát triển kinh tế - xã hội để xác định đúng nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực và địa phương, từ đó đề ra các mục tiêu, định hướng sử dụng đất hợp lý, hiệu quả.

3. Cách check quy hoạch Hà Nội thế nào?

Để check quy hoạch Hà Nội thì anh cần thực hiện các bước sau:

Bước 1. Truy cập website https://quyhoach.hanoi.vn/ hoặc http://qhkhsdd.hanoi.gov.vn/.

*

Bước 2. Điền thông tin nơi muốn check quy hoạch Hà Nội.

- Vị trí hiện thời;

- Địa chỉ;

- Tọa độ;

- Thửa đất;

- Đất Đai;

Mục đã lưu: là lịch sử địa chỉ tìm kiếm được lưu lại.

*

Mục chú giải: Quy định màu để phân biệt hiện trạng từng loại đất, quy hoạch cấp trên phân bổ...

*

Bước 3. Sau khi điền thông tin giao diện sẽ hiển thị thông tin quy hoạch.

Ví dụ: Khi bấm chọn mục địa bàn điền thị xã Sơn Tây sẽ hiển thị thông tin quy hoạch như sau:

Thị Trường Quy Hoạch Vật liệu xây dựng Dự án Phân Tích - Nhận Định Xu hướng - Cẩm nang Kiến thức Nhà đất
Follow us:
*

STT Quận/Huyện File quy hoạch
1 Bắc Từ Liêm Bản đồ quy hoạch Bắc Từ Liêm, Hà Nội
2 Thanh Trì Bản đồ quy hoạch Thanh Trì, Hà Nội
3 Sóc Sơn Bản đồ quy hoạch Sóc Sơn, Hà Nội
4 Gia Lâm Bản đồ quy hoạch Gia Lâm, Hà Nội
5 Đông Anh Bản đồ quy hoạch Đông Anh, Hà Nội
6 Long Biên Bản đồ quy hoạch Long Biên, Hà Nội
7 Hoàng Mai Bản đồ quy hoạch Hoàng Mai, Hà Nội
8 Cầu Giấy Bản đồ quy hoạch Cầu Giấy, Hà Nội
9 Tây Hồ Bản đồ quy hoạch Tây Hồ, Hà Nội
10 Thanh Xuân Bản đồ quy hoạch Thanh Xuân, Hà Nội
11 Hai Bà Trưng Bản đồ quy hoạch Hai Bà Trưng, Hà Nội
12 Đống Đa Bản đồ quy hoạch Đống Đa, Hà Nội
13 Ba Đình Bản đồ quy hoạch Ba Đình, Hà Nội
14 Hoàn Kiếm Bản đồ quy hoạch Hoàn Kiếm, Hà Nội
15 Mê Linh Bản đồ quy hoạch Mê Linh, Hà Nội
16 Ba Vì Bản đồ quy hoạch Ba Vì, Hà Nội
17 Chương Mỹ Bản đồ quy hoạch Chương Mỹ, Hà Nội
18 Đan Phượng Bản đồ quy hoạch Đan Phượng, Hà Nội
19 Hà Đông Bản đồ quy hoạch Hà Đông, Hà Nội
20 Hoài Đức Bản đồ quy hoạch Hoài Đức, Hà Nội
21 Mỹ Đức Bản đồ quy hoạch Mỹ Đức, Hà Nội
22 Phú Xuyên Bản đồ quy hoạch Phú Xuyên, Hà Nội
23 Phúc Thọ Bản đồ quy hoạch Phúc Thọ, Hà Nội
24 Quốc Oai Bản đồ quy hoạch Quốc Oai, Hà Nội
25 TX. Sơn Tây Bản đồ quy hoạch Sơn Tây, Hà Nội
26 Thạch Thất Bản đồ quy hoạch Thạch Thất, Hà Nội
27 Thanh Oai Bản đồ quy hoạch Thanh Oai, Hà Nội
28 Thường Tín Bản đồ quy hoạch Thường Tín, Hà Nội
29 Ứng Hòa Bản đồ quy hoạch Ứng Hòa, Hà Nội
30 Nam Từ Liêm Bản đồ quy hoạch Nam Từ Liêm, Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *