Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Mới Nhất Năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 1998/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024QUẬNNAM TỪ LIÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ qui định Đất đai năm2013;

Căn cứ phép tắc số 35/2018/QH14sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của 37 cơ chế có liên quan đến quy hoạch;

Xét kiến nghị của giám đốc Sở
Tài nguyên và môi trường tại Tờ trình số 2669/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 10 tháng 4năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Quy hoạch sử dụng đất quận nam từ liêm

1. Bổ sung Kế hoạch áp dụng đất năm 2024 quận nam giới Từ Liêmlà: 09 dự án, với diện tích 21,00 ha (Phụ lục kèm theo).

2. Điều chỉnh diện tích những loạiđất trong năm 2024, thế thể:

a. Phân bổ diện tích cácloại đất trong thời điểm 2024

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích s (ha)

Cơ cấu %

I

Loại đất

3.216,92

1

Đất nông nghiệp

NNP

286,12

8,89

Trong đó:

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

28,89

0,90

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

28,89

0,90

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

175,02

5,44

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

27,15

0,84

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

1.5

Đất rừng sệt dụng

RDD

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

Trong đó: đất tất cả rừng tiếp tế là rừng tự nhiên

RSN

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

49,66

1,54

1.8

Đất có tác dụng muối

LMU

-

-

1.9

Đất nông nghiệp & trồng trọt khác

NKH

5,40

0,17

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.930,8

91,11

Trong đó:

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

136,01

4,23

2.2

Đất an ninh

CAN

37,69

1,17

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

2.4

Đất các công nghiệp

SKN

17,50

0,54

2.5

Đất yêu quý mại, dịch vụ

TMD

92,41

2,87

2.6

Đất các đại lý sản xuất phi nông nghiệp

SKC

49,89

1,55

2.7

Đất áp dụng cho vận động khoáng sản

SKS

-

-

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, có tác dụng đồ gốm

SKX

0,31

0,01

2.9

Đất cải tiến và phát triển hạ tầng cấp cho quốc gia, cấp cho tỉnh, cấp huyện, cấp cho xã

DHT

1.203,00

37,40

Trong đó:

-

-

-

Đất giao thông

DGT

758,45

23,58

-

Đất thủy lợi

DTL

27,39

0,85

-

Đất xây dựng cửa hàng văn hóa

DVH

30,01

0,93

-

Đất xây dựng các đại lý y tế

DYT

14,64

0,46

-

Đất xây đắp cơ sở giáo dục và đào tạo và đào tạo

DGD

124,43

3,87

-

Đất xây dựng cửa hàng thể dục thể thao

DTT

152,22

4,73

-

Đất dự án công trình năng lượng

DNL

3,52

0,11

-

Đất dự án công trình bưu chính, viễn thông

DBV

13,69

0,43

-

Đất kiến tạo kho dự trữ quốc gia

DKG

-

-

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

0,88

0,03

-

Đất bãi thải, giải pháp xử lý chất thải

DRA

4,93

0,15

-

Đất cửa hàng tôn giáo

TON

12,88

0,40

-

Đất có tác dụng nghĩa trang, đơn vị tang lễ, công ty hỏa táng

NTD

41,66

1,29

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ

DKH

0,96

0,03

-

Đất sản xuất cơ sở thương mại dịch vụ xã hội

DXH

8,81

0,27

-

Đất chợ

DCH

8,54

0,27

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,76

0,02

2.12

Đất khu vực vui chơi, vui chơi giải trí công cộng

DKV

98,37

3,06

2.13

Đất sinh hoạt tại nông thôn

ONT

-

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

1.058,98

32,92

2.15

Đất sản xuất trụ sở cơ quan

TSC

52,96

1,65

2.16

Đất tạo ra trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

5,27

0,16

2.17

Đất xây dựng đại lý ngoại giao

DNG

-

-

2.18

Đất tín ngưỡng

TIN

10,75

0,33

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

51,42

1,60

2.20

Đất có mặt nước chăm dùng

MNC

53,46

1,66

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

21,78

0,68

3

Đất không sử dụng

CSD

-

-

b. Kế hoạch thu hồi cácloại khu đất năm 2024

STT

Chỉ tiêu áp dụng đất

Tổng diện tích

1

Đất nông nghiệp

NNP

478,81

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

LUA

79,03

Trong đó: Đất siêng trồng lúa nước

LUC

79,03

1.2

Đất trồng cây thường niên khác

HNK

352,36

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

45,93

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1,49

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,88

Trong đó:

2.1

Đất sống tại đô thị

ODT

0,31

2.2

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

0,57

c. Planer chuyển mụcđích sử dụng đất năm 2024

STT

Chỉ tiêu áp dụng đất

Tổng diện tích

1

Đất nntt chuyển lịch sự phi nông nghiệp

NNP/PNN

478,81

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

79,03

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

76,27

1.2

Đất trồng cây thường niên khác

HNK/PNN

352,36

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

45,93

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

1,49

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội cỗ đất nông nghiệp

-

3

Đất phi nông nghiệp chưa phải là đất ở chuyển sang khu đất ở

PKO/OCT

-

4. Những nội dung khác ghi tại

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký. Chánh Văn phòng
UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; quản trị Ủy ban nhândân quận nam giới Từ Liêm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành ra quyết định này./.

nơi nhận: - Như Điều 2; - bộ Tài nguyên và Môi trường; - TT Thành ủy; - TT HĐND TP; - UB MTTQ TP; - chủ tịch, những PCT ủy ban nhân dân TP; - VPUB: PCVP, P.TNMT; - lưu VT.k

Bản đồ dùng quy hoạch quận phái nam Từ Liêm cung cấp các tin tức quy hoạch về giao thông, thành phố và kế hoạch sử dụng đất trong thời điểm 2023.

*

Bản thiết bị hành chính quận phái nam Từ Liêm

Các khuôn khổ trong phiên bản đồ quy hoạch quận nam giới Từ Liêm

Quy hoạch giao thông

Kế hoạch cách tân và phát triển hạ tầng giao thông của quận phái mạnh Từ Liêm theo đúng Đề án Quy hoạch giao thông của thành phố tp. Hà nội cho quy trình 2021-2030, với tầm nhìn xa cho năm 2050, đã có Thủ tướng cơ quan chính phủ chấp thuận. Các tuyến đường chính dự kiến được gây ra và đầu tư chi tiêu bao gồm:

Quốc lộ 32, tỉnh lộ 70A, tuyến đường tàu vận chuyển hàng hóa Bắc Hồng – Văn Điển và quốc lộ Thăng Long sẽ trải qua khu vực này.

Đường sắt đô thị chạy qua quận, bao hàm các tuyến đường số 2A (Cát Linh – Hà Đông), đường số 3 (Trôi – Nhổn – im Sở), tuyến đường số 5 (Hồ Tây – An Khánh), con đường số 6 (Nội bài – Ngọc Hồi), tuyến số 7 (Mê Linh – Ngọc Hồi), và con đường số 8 (An Khánh – Dương Xá).

Đoạn Nhổn – Ga hà nội của con đường số 3 (một phần của tuyến Trôi – Nhổn – yên Sở) hiện nay đang trong quá trình thi công, còn đường số 2A đã chấp nhận đi vào vận động vào quý IV-2021.


*

Bản vật dụng quy hoạch phân khu đô thị S4

Cụ thể, khu vực địa lý nghiên cứu cho phân khu đô thị S4 ở trong dãy thành phố phía Đông của mặt đường vành đai IV, nằm trong ranh giới các phường Yết Kiêu, quang quẻ Trung, Nguyễn Trãi, Phúc La, Vạn Phúc, La Khê, Dương Nội, Hà Cầu, loài kiến Hưng, Phú Lương, im Nghĩa (thuộc quận Hà Đông), thuộc với các xã Đại Mỗ (huyện từ bỏ Liêm), Hữu Hoà (huyện Thanh Trì), La Phù, Đông La (huyện Hoài Đức), Bích Hoà, Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng (huyện Thanh Oai).

Về dân số, dự kiến phân khu thành phố S4 sẽ có được khoảng 402.000 fan đến năm 2030, với số này hoàn toàn có thể tăng lên 493.290 người vào thời điểm năm 2050.

Xem thêm: Khung giá đất hà nội mới nhất tháng 04/2024, quyết định mới về bảng giá đất thành phố hà nội

Tổng diện tích s đất được xem xét trong quy hoạch là khoảng 4.092 ha, tùy thuộc vào quy mô cải cách và phát triển của phân khu thành phố được xác định cân xứng với giới hạn phát triển của nó.

Ngoài ra, quận phái nam Từ Liêm đã quy hoạch các khu city như: Khu city Mỹ Đình – Mễ Trì; Khu thành phố Mỹ Đình I; Khu đô thị Mỹ Đình II; khu vực đô thị ước Diễn; Khu thành phố Đại Mỗ; Khu thành phố Tây Mỗ; Khu city Phùng Khoang; Khu thành phố Trung Văn; Khu thành phố Mễ Trì Thượng; Khu đô thị Mễ Trì Hạ; Khu thành phố Xuân Phương Vigracera;...

Bản đồ gia dụng quy hoạch quận nam Từ Liêm - Kế hoạch áp dụng đất

Dưới đây, Đất Vàng vn sẽ share tới mọi tín đồ những tin tức về phiên bản đồ quy hoạch quận phái mạnh Từ Liêm, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cùng thời kỳ 2021 – 2030.

Kế hoạch thực hiện đất quận nam giới Từ Liêm năm 2022

Còn lại, 33 dự án công trình nằm ko kể phạm vi của nghị quyết HĐND tp và có 23 dự án công trình đã gồm GPMB (Giấy phép cài đặt bán) cùng đang hoàn thiện thủ tục để được cấp đất hoặc thuê mướn đất, cùng rất 10 dự án công trình đang thực hiện chuyển mục tiêu sử dụng khu đất hoặc thỏa thuận hợp tác nhận đưa nhượng, cùng với tổng diện tích s là 45,06 ha.

Số dự án mới được đăng ký trong thời điểm 2022 là 51. Vào đó, tất cả 36 dự án được khuyến cáo thu hồi khu đất hoặc chuyển mục tiêu sử dụng khu đất trồng lúa, rất cần phải HĐND thành phố thông qua. Tổng diện tích của những dự án này là 504,03 ha.

Ngoài ra, diện tích s cần thu hồi và GPMB là 262,6 ha. Không tính ra, còn tồn tại 15 dự án mới ko yêu cầu trải qua HĐND Thành phố, trong những số ấy có 10 dự án đã dứt thủ tục GPMB để chuẩn bị giao đất, với 5 dự án thỏa thuận nhận gửi nhượng. Tổng diện tích của tập thể nhóm này là 38,73 ha.


*

Kế hoạch thực hiện đất quận nam Từ Liêm năm 2023

Theo đó, việc phân bổ diện tích đất cho các mục đích cụ thể trong năm 2023 sinh sống quận nam giới Từ Liêm được khẳng định như sau:

Diện tích đất nông nghiệp & trồng trọt là 194,42 ha

Diện tích đất phi nông nghiệp trồng trọt là 3.022,50 ha

Song tuy vậy với đó là kế hoạch tịch thu đất mang lại năm 2023 bao gồm những chỉ tiêu cụ thể sau:

Diện tích đất nông nghiệp & trồng trọt cần tịch thu là 574,54 ha

Diện tích đất phi nông nghiệp & trồng trọt cần tịch thu là 0,87 ha

Kế hoạch biến hóa mục đích áp dụng đất cho năm 2023 trên quận phái mạnh Từ Liêm bao gồm:

Chuyển đổi diện tích s đất nông nghiệp thành khu đất phi nông nghiệp, với tổng diện tích s là 574,54 ha

Bản trang bị quy hoạch quận nam giới Từ Liêm - Quy hoạch áp dụng đất cho năm 2030

Bản trang bị quy hoạch sử dụng đất của quận phái mạnh Từ Liêm trong tiến độ 2021-2030 hiển thị vị trí và mặc tích của các khoanh vùng quy hoạch. Sau đây là bản đồ quy hướng quận nam giới Từ Liêm đến năm 2030. Bạn dạng đồ này được tổ chức bởi ubnd quận phái nam Từ Liêm, phối phù hợp với các cơ quan tương quan và cung ứng bởi Sở tài nguyên và môi trường thiên nhiên TP Hà Nội.


Hướng dẫn tra cứu bạn dạng đồ quy hướng quận nam Từ Liêm trực tuyến

Để tra cứu bản đồ quy hoạch quận nam giới Từ Liêm, bạn có thể truy cập những trang web phê chuẩn của cơ quan ban ngành địa phương hoặc cơ quan làm chủ đô thị. Một số trong những nguồn cung ứng uy tín và unique như: quyhoach.hanoi.vn, namtuliem.hanoi.gov.vn, moc.gov.vn,… và website hanoibds.com.

Giới thiệu về website/ứng dụng Đất kim cương Việt Nam

Đất Vàng nước ta là một căn nguyên tra cứu dữ liệu liên thông về quy hướng - dự án - giá bán đất hỗ trợ thông tin bản đồ chuyên sâu. Không giống với các sản phẩm trên thị trường, Đất Vàng nước ta sở hữu kho tài liệu Big Data cực kỳ lớn, thuộc những technology hiện đại như bản đồ 3D, công nghệ VR360 giúp việc tra cứu trở nên đơn giản thuận lợi hơn.


Tính năng nổi bật của hanoibds.com:

Hỗ trợ các tính năng về thước đo, diện tích, nửa đường kính và độ quanh vùng của quanh vùng trên phiên bản đồ quy hoạch trực tuyến.

Xem phiên bản đồ 3D, những lớp phiên bản đồ nền không giống nhau thuộc khu vực bạn quan lại tâm

Trên đây là những thông tin chi tiết về bản đồ quy hoạch quận nam giới Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đừng quên quan sát và theo dõi Đất Vàng vn để được update những thông tin tiên tiến nhất về quy hoạch, tin dự án, giá đất và thị phần bất rượu cồn sản nhé!​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *