Tag: bất ổn ở chung cư bất ổn game, tag: bất ổn ở chung cư

Cale Henituse l&#x
E0; sinh vi&#x
EA;n đại học năm nhất chuy&#x
EA;n ng&#x
E0;nh thiết kế đồ họa.

Bạn đang xem: Chung cư bất ổn

Cậu chuyển ra khỏi nh&#x
E0; sau một hiểu lầm với người anh họ đang sống chung.

Cale rời đi c&#x
F9;ng với quyết t&#x
E2;m ch&#x
E1;y bổng, tốt nghiệp đại học một c&#x
E1;ch lặng lẽ v&#x
E0; hưởng thụ một cuộc sống b&#x
EC;nh y&#x
EA;n đầy hạnh ph&#x
FA;c.


Cậu thu&#x
EA; một căn hộ vào một khu phổ biến cư ngoại &#x
F4; th&#x
E0;nh phố.

Nhưng Cale kh&#x
F4;ng hề biết rằng cuộc sống b&#x
EC;nh y&#x
EA;n m&#x
E0; cậu lu&#x
F4;n mơ ước.

Vĩnh viễn sẽ kh&#x
F4;ng bao giờ được thực hiện vào khu tầm thường cư đầy bất ổn n&#x
E0;y.

.

Ch&#x
E0;o mừng bạn đến với khu vực chu cư ARB của ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i.

Khu chung đầy đủ tiện nghi, người d&#x
E2;n vui vẻ h&#x
F2;a đồng—

"Ch&#x
FA; Đ&#x
E1; ơi!!! Cale dẫn th&#x
EA;m mấy đứa người đầy m&#x
E1;u me về k&#x
EC;a!!!"

N&#x
F3;i bình thường l&#x
E0;, ch&#x
FA;c bạn c&#x
F2;n đủ tỉnh t&#x
E1;o lúc ra khỏi đ&#x
E2;y :))).

Super Rock: nhỏ mẹ n&#x
F3;! Mới đi c&#x
F3; ch&#x
FA;t l&#x
E0; c&#x
F3; chuyện.

.

.

Cale • Sau n&#x
D7;lần d&#x
ED;nh v&#x
E0;o rắc rối • Henituse: Slacker life-chan, h&#x
E3;y tin anh khi anh n&#x
F3;i anh y&#x
EA;u em (*&#x
A4A6;&#x
EB4;&#x
A4B3;&#x
A4A6;&#x
EB5;).

Xem thêm: Chung cư ngoại thành hà nội, dự án chung cư hà nội mới nhất 5/2024

Slacker • B&#x
F9;ng nổ • life: C&#x
FA;t con mẹ anh đ&#x
EA;! Thằng tồy 凸(&#x
FF40;△&#x
B4;&#x
FF0B;&#x
FF09;.

Nh&#x
E2;n vật ch&#x
ED;nh: Cale Henituse.

Phối hợp diễn: TCF ch&#x
FA;ng.

Thể Loại: Đời Thường, H&#x
E0;i(?),...

CP: V&#x
F4; CP.

*Lưu &#x
FD;: OOC to&#x
E0;n bộ nh&#x
E2;n vật.*

•••

Đ&#x
F4;i lời t&#x
E1;c giả:

Bộ n&#x
E0;y tui viết nhằm mục đ&#x
ED;ch đọc vui l&#x
E0; ch&#x
ED;nh.

M&#x
E0; mọi người đọc c&#x
F3; vui xuất xắc kh&#x
F4;ng th&#x
EC; tui kh&#x
F4;ng biết ┐(&#x
B4;∀&#x
FF40;)┌.

Sẽ kh&#x
F4;ng c&#x
F3; logic g&#x
EC; hết, cảm phiền vui l&#x
F2;ng vứt n&#x
E3;o khi đọc truyện. N&#x
F3;i trước độ mặn của t&#x
E1;c giả t&#x
F9;y thuộc mực nước biển.

Bữa n&#x
E0;o nước biển d&#x
E2;ng cao th&#x
EC; mặn nhiều, bữa n&#x
E0;o kh&#x
F4;ng d&#x
E2;ng th&#x
EC; nhạt toẹt, vậy th&#x
F4;i.

T&#x
FA;m c&#x
E1;i quần lại l&#x
E0;: sẽ c&#x
F3; chương vui cũng c&#x
F3; chương hổng vui.

Đọc giải tr&#x
ED; thấy nhạt c&#x
F3; thể bỏ nha, kh&#x
F4;ng nặng lời, kh&#x
F4;ng toxic.

C&#x
F2;n nếu muốn tốc x&#x
ED;ch th&#x
EC; thấy c&#x
E1;i g&#x
F3;c vào ph&#x
F2;ng bạn kh&#x
F4;ng?

V&#x
F4; đ&#x
F3; ngồi chơi m&#x
EC;nh đ&#x
EA;, vậy ha.

&#x
C0;, truyện cũng sẽ c&#x
F3; nhiều ng&#x
F4;n ngữ th&#x
F4; tục.

Kh&#x
F4;ng th&#x
ED;ch hợp cho c&#x
E1;c thanh ni&#x
EA;n nghi&#x
EA;m t&#x
FA;c, đ&#x
E0;n &#x
F4;ng c&#x
F3; bầu v&#x
E0; trẻ em đang uống bia nha (&#x
FF61;•̀ᴗ-)✧.

V&#x
E0; nếu mọi người thấy kh&#x
F4;ng hợp c&#x
F3; thể g&#x
F3;p &#x
FD; nhẹ nh&#x
E0;ng, m&#x
EC;nh rất cảm ơn (づ&#x
FFE3; &#x
B3;&#x
FFE3;)づ.


Rất tiếc! H&#x
EC;nh ảnh n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng tu&#x
E2;n theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui l&#x
F2;ng x&#x
F3;a hoặc tải l&#x
EA;n một h&#x
EC;nh ảnh kh&#x
E1;c.

Chủ tịch clb nhảyTh&#x
ED;ch m&#x
E8;o
Minknow

*

Rất tiếc! H&#x
EC;nh ảnh n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng tu&#x
E2;n theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui l&#x
F2;ng x&#x
F3;a hoặc tải l&#x
EA;n một h&#x
EC;nh ảnh kh&#x
E1;c.

Hot instaTrap boizHwjin

Rất tiếc! H&#x
EC;nh ảnh n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng tu&#x
E2;n theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui l&#x
F2;ng x&#x
F3;a hoặc tải l&#x
EA;n một h&#x
EC;nh ảnh kh&#x
E1;c.

Du học sinhBrownieSunlix

*

Rất tiếc! H&#x
EC;nh ảnh n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng tu&#x
E2;n theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui l&#x
F2;ng x&#x
F3;a hoặc tải l&#x
EA;n một h&#x
EC;nh ảnh kh&#x
E1;c.

MaknaeBố l&#x
E1;o
Jeongout

_________________________________To&#x
E0; tầm thường cư bất ổn hơn trăm tầng!!! Skz ở tầng số 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *